Arbeidsledige menn

Publisert Oppdatert

Ved utgangen av oktober var over 1.600 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Dette er en økning på 6,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Herøynytt.

- Generelt så merkar vi i Møre og Romsdal ingen dramatiske endringar i arbeidsledigheita i oktober samanligna med oktober i fjor. Men med finansuroa så skiftar ting fort og saman med signal på at det er fleire verksemder rundt om i fylket som sliter så ser vi med spenning mot tala for november, sier Rolf M. Lossius, avdelingsdirektør i NAV Møre og Romsdal.

Økning blant menn

Økningne siste år skyldes i alt vesentlig økning blant menn. Det er nå 14 prosent flere helt arbeidsledige menn i fylket enn samme tid i fjor. Spesielt er det flere ledige i de yngrse årsklassene, blant 19-åringer er det hele 39 prosent flere ledige enn i fjor, i aldersgruppen 20.24 år er økningen 37 prosent. Det er flere ledig hjeleparbeidere innen fiske, bygg og anlegg som utgjør hoveddelen bakl disse tallene.

Blant kvinner er det en nedgang i ledigheten med 1 prosent. Spesielt har det blitt mange færre kvinner i aldersgruppa 30-39 år. Her er det nå 19 prosent færre ledige og det er blant renholdere, barnepassere, fagarbeidere og fiskeindustri at nedgangen er størst. Også i aldersgruppene 25-29 år og 60 år og eldre er det en liten nedgang i forhold til oktober i fjor, mens de andre aldersgruppene har økt.

Ledige i bygg og Anlegg

Spesielt har det blitt mange flere ledige snekkarar og tømrarar. Også blant personer med yrkesbakgrunn fra industri og jordbruk, skogbruk og fiske er det nå mange flere ledige. Begge med en økning på 19 prosent. Undervisning, helse, pleie og omsorg samt ingeniør- og ikt-fag er de gruppene med størst nedgang i arbeidsledighet det siste året i Møre og Romsdal.