Året da alt stoppet

Da det stormet som verst i finansmarkedet i fjor høst, skrev avisene side opp og side ned om finanskrisen her hjemme. Etter å ha besøkt Island, fortoner den norske finanskrisen seg som kun en flau bris.

Island

Island

Publisert Oppdatert

At det er en utfordring å være maskinselger på Island for tiden er ikke vanskelig å forstå. I 2006 var totalsalget av nye maskiner til anleggsbransjen 1054 enheter. I 2007 var totalsalget av nye maskiner 1131 enheter. Mens salget av nye maskiner frem til og med 31. juli i år kun var på 24 enheter. Ja, du leste riktig - tjuefire - og det er for alle typer anleggsmaskiner på hele Island. Av disse 24 er 12 enheter minimaskiner. Kun to gravemaskiner og fire rammestyrte dumpere er solgt. Disse er levert til et firma som bygger ut et kaianlegg for et utenlandsk selskap.

Ólafur Baldursson hos Kraftvélar, som er forhandler av maskiner og utstyr fra blant annet Komatsu, Dyanpac og Sandvik, forteller til tungt.no at anleggsbransjen på Island så å si har stoppet helt opp.

Noen få entreprenører har fortsatt noe arbeid, men for de fleste finnes det ikke oppdrag. I og med at hele landets økonomi er rammet, har heller ikke staten noen mulighet for å bevilge penger til tiltakspakker, slik det har vært mye snakk om her hjemme.

I flere år levde finansmarkedet på Island kun av lånte penger. Det viste seg at bankene hadde opparbeidet seg forpliktelser i utlandet som var ni ganger større enn landets brutto nasjonalprodukt, og da boblen sprakk rammet det hele samfunnet.

Baldursson forklarer oss at problemene bunner i at mesteparten av lånene firmaer tok opp, var i utenlandsk valuta. Han kan fortelle at flere av hans kunder, som i utgangspunktet hadde penger nok "på bok" til å kjøpe maskinene kontant, ble oppfordret av bankene til å investere pengene i investeringsprosjekter bankene styrte.

Når kunden så hadde gjort dette, ble de innvilget lån tilsvarende kjøpesummen og da gjerne i euro. Nå sitter bankkundene igjen med dyre lån, mens sparepengene er borte. Før krisen var kursen ca 80 islandske kroner for en euro, nå er kursen ca 190 islandske kroner for den samme euroen.

Det finnes i dag ett sted mellom 6000 til 7000 brukte maskiner til salgs på Island. I og med at hjemmemarkedet har kollapset, prøver alle å selge maskinene til utlandet. Fra Island eksporteres nå maskiner til blant annet landene i Skandinavia, flere land i Afrika, Jordan og De forente arabiske emirater.