Arrangerer teknisk sprengningskurs på Storefjell

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) arrangerer teknisk sprengningskurs på Storefjell fra 2. til 4. mars.

Publisert Oppdatert

Sprengningskurset på Storefjell Høyfjellshotell er en viktig møteplass for bransjens aktører og en god anledning til å vedlikeholde og utvide det faglige nettverket, heter det meldingen fra NFF. Sprengningskurset avvikles for 22 gang.

I 2008 hadde bransjen store utfordringer og omfattende oppgaver. Året ble dominert av høy aktivitet, usikkerhet om fremtiden og for noen, til dels stagnasjon mot slutten.

Med finanskrise og lavere aktivitet i 2009 vil konkurransesituasjonen skjerpe seg og NFF stiller spørsmålet om dette vil ha konsekvenser for sikkerheten ved sprengningsarbeider. Vil nytt regelverk for sprengningssertifikat ivareta sikkerheten, bedre kvaliteten og gi likere konkurranseforhold NFF har invitert representanter for myndighetene til informere om viktige endringer i regelverket som gjelder alle involverte i fjellsprengning. Kurset tar for seg aktuelle forhold knyttet til utførelse av sprengningsarbeider og tar som ved tidligere arrangementer sikte på å formidle erfaring og ny kunnskap gjennom presentasjoner av eksempler på sprengningsoppgaver, nye metoder og ny teknologi.Kurset retter seg mot personer som er involvert i sprengningsarbeid. Både eiere, kontrollører, planleggere, entreprenører og utførende skytebaser i gruve-, pukkverk- og anleggsbransjen.

Mer informasjon om priser og påmelding på www.nff.no.

Søknadsfristen er 23. februar.