Veidekke:

Asfalt fra Sørli på E6

Ved Veidekkes nye asfaltfabrikk på Sørlie, i Hedmark, leveres det daglig tonnevis med asfalt til ny E6 langs Mjøsa.

Høytidelig overrekkelse av nøkkel til asfaltfabrikken. Fra venstre Ingvald Askeland, Abas AS, Ole Oskar Torgunrud, regionsleder i Veidekke og Rolf-Bernd Leimbrock, Benninghoven.

Høytidelig overrekkelse av nøkkel til asfaltfabrikken. Fra venstre Ingvald Askeland, Abas AS, Ole Oskar Torgunrud, regionsleder i Veidekke og Rolf-Bernd Leimbrock, Benninghoven.

Publisert Oppdatert
Fra kontrollrommet styrer Trond Svensrud (t.v.) og Knut Eide asfaltproduksjonen.

Fra kontrollrommet styrer Trond Svensrud (t.v.) og Knut Eide asfaltproduksjonen.

Den er 33 meter høy og rød, med andre ord det skal godt gjøres ikke å legge merke til Veidekkes nye asfaltfabrikk på Sørlie, i Stange kommune, sør for Hamar. Asfaltfabrikken er produsert av tyske Benninghoven og det er den norske forhandleren Abas AS som har solgt asfaltfabrikken til Veidekke.

Under den offisielle åpningen av anlegget i slutten av juni var representanter fra både produsent, leverandør og kunde til stede. Vi ble fortalt at den interne prosessen vedrørende anskaffelse av ny asfaltfabrikk startet for rundt ett år siden. Fra ledelsen i Veidekke ga klarsignal for anskaffelse av ny asfaltfabrikk gikk det rekordraskt til avtalen med Abas var signert.

Regionsleder Ole Oskar Torgunrud i Veidekke fortalte i sin tale under åpningen at selskapet hadde vært i kontakt med fem leverandører og rett før jul inngikk de avtalen om asfaltverk fra Benninghoven.

Allerede i midten av februar begynte riggingen av asfaltverket på Sørli og i begynnelsen av mai ble de første tonnene med asfalt levert.

Gjenbruk

Veidekke hadde fra før seks Benninghoven-verk og det nye asfaltverket, med betegnelsen TBA4000UC, er så langt den største fabrikken i selskapet. Modellen er en såkalt transportabel asfaltfabrikk, det vil si at det ikke er noen betongkonstruksjoner på anlegget.

Verket har en kapasitet på 320 tonn pr. time og kan produsere opp til 40 prosent gjenbruksasfalt. Fra produksjonen startet i mai og frem til den offisielle åpningen, var 22.000 tonn asfalt levert fra anlegget og så langt var gjenbruksprosenten på 30.

Torgunrud forteller at selskapet hadde et stort behov for en fabrikk som kunne produsere mer gjenbruksasfalt enn nåværende fabrikker. Andre fabrikker i Veidekke-systemet ligger på mellom åtte til ti prosent.

For Veidekke var miljøaspektet særlig viktig ved anskaffelsen av den nye fabrikken. I tillegg til gjenbruksasfalt ønsket selskapet produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) og en generell energieffektivisering. Denne asfalten avgir mindre damp og avgasser, og under produksjonen kreves mindre energiforbruk. LTA produseres på 100 til 140 grader, mens vanlig varm produksjon har temperatur på 140 til 180 grader.

E6

Asfalten som produseres ved anlegget brukes i forbindelse med byggingen av ny E6 langs Mjøsa. Mer enn 160.000 tonn asfalt skal produseres og legges i forbindelse med den nye motorveistrekningen. Veidekke har fått asfalteringen på all utbygging og inkludert alle gang- og sykkelveier, er det snakk om mer enn 70 kilometer med vei som skal asfalteres i år og neste år.

Les også: Kjempekontrakt til Veidekke Asfalt

Det er ikke bare asfaltfabrikk på industriområdet på Sørli. Her er det blant annet en betongfabrikk og et stort pukkverk. Daglig leder Runde Lund i Hamar Pukk og Grus AS, fortalte under åpningsseremonien at de hadde investert 30 millioner i pukkverket, for øvrig samme som sum som Veidekkets asfaltfabrikk koster, og han håpet på et godt samarbeid i tiden fremover.

33 meter høy og rød - asfaltfabrikken fra Benninghoven er godt synlig.

33 meter høy og rød - asfaltfabrikken fra Benninghoven er godt synlig.