Asfalt på Ringsaker

Publisert Oppdatert

Kommunen ønsker tilbud på asfaltarbeider utført i forskjellige områder i kommunen. Totale mengder asfalt er ca. 4500 tonn som fordeler seg på ca. 2/3 i Brumunddalsområdet og ca. 1/3 i Moelvområdet. I vesentlig grad dreier utleggingen seg om nyasfaltering, reasfaltering og en del lapping. Små mengder kan være aktuelt for områdene Nes og Brøttum/Mesnali. Bredder varierer fra 2,5 meter til 6,0 meter.

Tilbud ønskes fra entreprenør som har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for produksjon og utlegging av asfalt der kommunen ønsker det. Produksjon og utførelse skal skje i henhold til dokumenter nevnt i konkurransegrunnlaget.

Oppstart av arbeidet forventes å skje i mai måned.

Reasfaltering skal i stor grad være ferdig før fellesferien, senest den 5. juli 2009. Bøting og nyasfaltering kan skje etter ferien eller til det tidspunkt kommunen og entreprenøren blir enige om. En slik framdriftsplan skal følges og all asfaltering skal være ferdig til senest 1. oktober 2009. Oppdragsgiver krever dagmulkt ved forsinkelse, se B2 tilbudsregler.

CPV: 14213200, 45233222.

Se forøvrig doffin.no for frister ogf ytterligere detaljer.