Asfaltkontrakter for 1,5 milliarder

Statens vegvesen har lyst ut kontraktene for vedlikeholdsasfaltering av Norges riks- og fylkesveier i 2010. Kontraktene har en samlet verdi på cirka 1,5 milliarder kroner.

asfalt vedlikehold vei

asfalt vedlikehold vei

Publisert Oppdatert

Summen er omtrent den samme som fjorårets budsjett, før tiltakspakken, forteller sjefsingeniør Even Sund i Statens vegvesen. Han presiserer at forvaltningsreformen ikke endrer denne prosessen i forhold til tidligere år, ettersom Vegvesenet fremdeles fungerer som byggherre i felles veiadministrasjon av riks- og fylkesveinettet.

- Av de 1.5 milliarder kronene går cirka 520 millioner til statlige veier, noe som er mindre enn i fjor, fordi en større del av veinettet er overført fra stat til fylkeskommune, forklarer Sund.

Kontraktene gjelder blant annet for cirka 2470 kilometer vei. Av disse er 1800 kilometer fylkesveier og 670 kilometer riksveier. Sund forklarer at det er tilstanden på de aktuelle veistrekningene som avgjør hva som må gjøres.

- Noen deler av veien trenger bare litt lapping av mindre asfaltskader, mens det andre steder må utføre større arbeid.

Liste over de utlyste kontraktene er lagt ut på www.vegvesen.no