Asfaltkontrakter ut på anbud

Statens vegvesen sendte i går ut 104 kontrakter for vedlikeholdsasfaltering av Norges riks- og fylkesveger i 2011. Det skal legges ut cirka 3570 kilometer ny asfalt, som tilsvarer en kjørelengde langs E6 fra Oslo til Kirkenes og tilbake til Narvik.

NCC har blitt ilagt rekordgebyr i den såkalte "Asfaltsaken". Illustrasjonsfoto.

NCC har blitt ilagt rekordgebyr i den såkalte "Asfaltsaken". Illustrasjonsfoto.

Publisert Oppdatert

- Utlysning av sesongens kontrakter går ut som planlagt. Vi er kjent med pågående undersøkelser av Konkurransetilsynet og Økokrim av påstått prissamarbeid i Midt-Norge. Vi har vurdert dette i forbindelse med utlysningene, men har kommet til at vi ikke kan iverksette tiltak på grunnlag av mistanker og påstander. 

Å utsette utlysingene av kontraktene til konklusjonen foreligger vil i beste fall gi en altfor kort sesong for asfaltlegging, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.?- Vi vil endelig vurdere om noen tilbydere må utelukkes ved anbudsfristens utløp og vedståelsesfristens utløp.

Kontraktene har et omfang på cirka 2,2 millioner tonn asfalt. Det er cirka 3570 kilometer veg som asfalteres i 2011, der cirka 2620 kilometer er fylkesveger og cirka 950 kilometer er riksveger.