Asfaltteknisk ble Veiteknisk Institutt

Asfaltteknisk Institutt har skiftet navn til Veiteknisk Institutt. Og vil leve opp til navnet.

Direktør Eirik Wulvik omgitt av noen av medarbeiderne ved Veiteknisk Institiutt. Fra venstre: Erik Bergan, Ragnar Bragstad, Paul Senstad, Heidi Hovde Andersen, Vibeke Taranger, Kjell Arne Bergli, Eirik Wulvik og Per Syvaldsen

Direktør Eirik Wulvik omgitt av noen av medarbeiderne ved Veiteknisk Institiutt. Fra venstre: Erik Bergan, Ragnar Bragstad, Paul Senstad, Heidi Hovde Andersen, Vibeke Taranger, Kjell Arne Bergli, Eirik Wulvik og Per Syvaldsen

Publisert Oppdatert

Instituttet, som har 10 ansatte og som i 2009 omsatte for 11,7 mill. kroner, startet opp som Asfaltindustriens Laboratorium (AIL) så langt tilbake som i 1973. I 1994 skiftet det navn til Asfaltentreprenørenes Forening Servicekontoret (AEFS) og i 2000 igjen til Asfaltteknisk Institutt.

Strategi

Siden 2003 har hovedfokus for instituttet vært å redusere instituttavgiftene for de store asfaltentreprenørene, få flere medlemmer og øke oppdragsmengden. Denne strategien har instituttet i stor grad lyktes med. I dag kommer en vesentlig del av inntektene fra forskjellige oppdrag, som omfatter alt fra tilstandsmålinger av veier og flyplasser, via sertifisering av asfaltfabrikker til ren kursvirksomhet. Fra et nivå i 2004 på rundt 2400 oppdrag regner instituttet å komme opp i 9300 oppdrag i 2010, altså nesten en firedobling på syv år. - Det har vært en sterk vekst innen de arbeidsfeltene vi jobber med, forklarer Eirik Wulvik, direktør i Veiteknisk Institutt.

Nye virksomheter

Veiteknisk Institutt har i dag rundt 130 medlemmer, 60 av dem er norske kommuner. I 2000 hadde Asfaltteknisk Institutt bare 22 medlemmer. - Medlemmene har gått inn på nye virksomhetsområder. Vi ser for oss at denne utviklingen vil fortsette og at "Veiteknisk Institutt" dekker instituttets virksomhetsområder på en bedre måte, sier Eirik Wulvik.

Veiteknisk Institutt har også fått en undertittel "Alt innen teknologi og infrastruktur". - Meningen er at verken navnet eller undertittelen skal legge noen begrensninger for fremtidige arbeidsoppgaver innen våre kjerneområder, forklarer Wulvik. - Utviklingen dreier mot flere drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det blir stadig viktigere, blant annet for kommunene, å vite noe om tilstanden på veiene de har ansvaret for. I tillegg ser vi en dreining mot miljøoppgaver. Det er også sterkere fokus på uavhengige faglige vurderinger. Innbyggerne krever uhildede vurderinger - at myndighetene blir "sett i kortene". Det har vi sett eksempler på, ikke minst gjennom media som har fokus på farlige veier.

Ny hjemmeside

Instituttet har også fått en ny flott hjemmeside. Grønnfargen er ikke tilfeldig. - Mye av det vi vil gjøre i fremtiden vil være rettet mot miljøsiden, sier Wulvik. På kurssiden har også instituttet vokst mye. - På dette området ønsker vi å kommunisere bedre med medlemmene våre. Der ønsker vi hjelp av folk som står oss nær.

Offisiell dato for navneskiftet var 1. oktober. - Dette blir en kjempeutfordring for oss, sier Erik Wulvik, som har vært ansatt ved instituttet i åtte år. Med seg på laget har han en fin blanding av folk med lang erfaring fra bransjen og god fagkompetanse.

Mannen bak navneforslaget heter for øvrig Per Brynildsen fra Asfalt Remix. Han vant navnekonkurransen som ble utlyst tidligere i år i kamp med noen og femti navneforslag.

Foto: Direktør Eirik Wulvik omgitt av noen av medarbeiderne ved Veiteknisk Institiutt. Fra venstre: Erik Bergan, Ragnar Bragstad, Paul Senstad, Heidi Hovde Andersen, Vibeke Taranger, Kjell Arne Bergli, Eirik Wulvik og Per Syvaldsen