Asfaltteknisk institutt skifter navn til Veiteknisk Institutt

Instituttet har hatt en god utvikling de senere år, med nye arbeidsfelt og nyansettelser. Slik lyder en pressemelding fra instituttet til tungt.

Publisert Oppdatert

Mange av entreprenørmedlemmene er tungt inne på drift og vedlikehold og mange kommuner er blitt kjøpere av slike tjenester.

Det nye navnet vil også gi en utvidet ramme for virksomheten i årene som kommer. Noen av disse virksomhetsområdene ser man allerede konturene av, og andre vil dukke opp som behov hos medlemmene i tiden som kommer.

Instituttet finansieres gjennom en medlemskontingent, og en stadig større andel av inntjeningen kommer fra oppdrag. Av oppdrag kan nevnes sertifisering og målinger på asfaltfabrikker, tilstandsmålinger av veinettet og støymålinger som er et nytt tilbud fra instituttet.

Instituttet har i dag 10 ansatte og har kontoradresse på Høvik i Bærum kommune.

Telefonnummeret forblir uendret, mens hjemmeside endres til: www.veiteknisk.no