Atlas Copco Easer:

Atlas Copco lanserer Easer

Den nye riggen, kalt Easer, kan utføre både “box hole” boring (oppadrettet boring) og “down-reaming (nedadrettet boring) med en hulldiameter på 750 mm, samtidig som den utfører konvensjonell raiseboring med en hulldiameter opp til 1 200 mm.

"The Easer" har en planlagt lansering i løpet av 2014. Og skal gjøre boring av åpningshull raskere.

"The Easer" har en planlagt lansering i løpet av 2014. Og skal gjøre boring av åpningshull raskere.

Publisert Oppdatert
Riggen kan bore åpningshull med en diameter på max 750 mm, med en hulldybde opptil 60 meter. Borestrengen består av standard borestenger med diameter 200 mm, og pilotkronen har en diameter på 228 mm.

Riggen kan bore åpningshull med en diameter på max 750 mm, med en hulldybde opptil 60 meter. Borestrengen består av standard borestenger med diameter 200 mm, og pilotkronen har en diameter på 228 mm.

Atlas Copco er i ferd med å lansere en ny mobil rigg for boring av stigorter eller åpningsspalter i gruver.

Bakgrunnen

Siden introduksjonen på midten av sekstitallet har raiseboring vært betraktet som den sikreste og mest produktive måten å drive opp åpningssjakter/stigorter for de fleste brytningsmetoder i gruver. I blokkbrytningsgruver og de fleste sublevel-gruver blir det drevet mange korte stigorter for å åpne opp for sprengning.

Typisk for tradisjonelle raiseborings maskiner, er at de trenger en betongplattform og forankringsbolter for å stabilisere maskinen under boring. Når man tar dette arbeidet i betraktning, blir ofte tidsbruken på selve borejobben mindre enn 50 % av tiden hele jobben tar.

Mobil og allsidig

Et voksende behov for en mobil og allsidig rigg, spesielt designet for å utføre åpningsspalter sikkert og effektivt, har ført til utviklingen av Easer.

Riggen kan bore åpningshull med en diameter på max 750 mm, med en hulldybde opptil 60 meter. Borestrengen består av standard borestenger med diameter 200 mm, og pilotkronen har en diameter på 228 mm.

Alt integrert

Alt nødvendig utstyr for operasjonen er integrert i riggen, med unntak av borestengene. Opprigging av maskinen krever ingen forberedelser på arbeidsstedet. Tiden det tar å bore et åpningshull på 40 meter fra opprigging til nedrigging er under 30 timer. Opprigging og nedrigging tar mindre enn en time.

-Vårt mål med utviklingen av Easer har vært å gjøre operasjonen raskere, forklarer Johnny Lyly, produktsjef hos Atlas Copco.

Med Easer har man samme muligheter som en tradisjonell raiseborings rigg: "box hole" boring, "down-reaming" og konvensjonell raiseboring. For å skifte mellom oppover- og nedoverrettet boring, snur man girboksen 180 grader, en enkel operasjon som gjøres på verkstedet i gruva. Med oppsettet for raiseboring kan Easer bore hull med diameter opp til 1 200 mm.

Navnet Easer kommer fra det engelske utrykket "ease off", som henviser til å avlaste eller redusere trykk når fjellet utvider seg ved sprengning.

"The Easer" har en planlagt lansering i løpet av 2014.

For å skifte mellom oppover- og nedoverrettet boring, snur man girboksen 180 grader, en enkel operasjon som gjøres på verkstedet i gruva.

For å skifte mellom oppover- og nedoverrettet boring, snur man girboksen 180 grader, en enkel operasjon som gjøres på verkstedet i gruva.