Åtte leverte tilbud på rassikring fv. 60 Røyr - Hellesylt

Åtte entreprenørar leverte tilbod på første byggeoppdrag på andre byggetrinn av rassikringa fylkesveg 60, Røyr – Hellesylt.

Publisert Oppdatert

Tilbudene varierte fra vel 15,5 millioner til 21 millioner kroner, melder Statens vegvesen. De åtte som leverte tilbud var:

  • Holt & Sønner A/S,
  • Busengdal Transport A/S,
  • K.A. Aurstad A/S,
  • Hole Maskin A/S,
  • Opshaug Sandtak A/S.
  • Per Røyrhus A/S,
  • Volda Maskin A/s og
  • Mesta A/S.

Dette tilbudet er det første tilbudet som ble åpnet på byggetrinn 2 av rassikringen av fylkesveg 6o, og omfatter i hovedsak sprening og sikring av fjellskjæringer og forskjæring til ny Streketunnel på Ljøen. I tillegg skal det oppføres en natursteinsmur ved ny avkjørsel til nytt utsiktspunkt. Massene skal benyttes i fyllinger på Ljøen, rasvoller på Herdal, deponeres på Sve i Stranda kommune og til forskjellige formål på tettstedet Hellesylt.

- Oppslutningen fra entreprenørene viser med all tydelig at interessen omkring prosjektet er bra. Vi skal nå kontrollregne alle tilbudne. Vi regner med byggstart på 2. byggetrinn rundt nyttår, sier byggeleder Arne Ola Stavseng.