Automatisk mikrobetongblander hos Oslo Vei

Etter ønske fra flere hold gikk Oslo Vei til anskaffelse av et automatisk mikrobetongblanderi tidligere i vår. I løpet av et par dager var anlegget montert og klart til å levere jordfuktig betong.

Publisert Oppdatert

Fra blant annet avdelingen som jobber med steinsetting (anleggsavd.)hos Oslo Vei, var det kommet et ønske om å etablere et betongblanderi som kunne levere jordfuktig betong. Representanter fra etaten undersøkte hvilke typer anlegg som finnes på markedet og tok så kontakt med Ingvald Askeland hos ABAS AS.

ABAS, som er leverandør av flere produkter til anleggssektoren, leverer også betongblanderier fra den tyske produsenten Micromix Mobil GmbH, og det var nettopp et anlegg fra denne produsenten Oslo Vei ønsket seg.

Micromix Mobil har produsert slike anlegg i mange år og leverer betongblanderier i flere størrelser, både stasjonære og mobile.

Betongblanderiet som er levert til Oslo Vei, er det første av sitt slag i Norge og er så å si helautomatisk, det er stort sett bare etterfylling av støpesand og sement som må gjøres manuelt. Sementsiloen rommer 50 m3, mens de to kamrene for støpesand er på 3,5 m3 hver. Ved å bruke to kamre, kan man bruke to forskjellige fraksjoner i betongen.

Systemet fungerer ved at kunden fører inn et plastkort i en kortleser. Plastkortet angir hvor mye betong som skal produseres og leveres, og hvilke fraksjon som skal brukes. Utover dette trenger ikke kunden gjøre noe mer enn å rygge kjøretøyet på plass og eventuelt justere høyden på transportbåndet.