Av snø er du kommet, til vann skal du bli

NCC har under utvikling et anlegg som bruker sjøvann for å smelte snø, og som løser snødeponiproblemene Oslo og andre kystbyer har på en effektiv og miljøvennlig måte.

Publisert Oppdatert