Avfallspakking – løsningen på deponiforbudet?

Magne Gitmark & Co AS som har vært leverandør av maskiner til avfallsbehandling i 30 år, har inngått avtale med den svenske produsenten Flexus AB om salg av deres produkter i Norge.

Publisert Oppdatert

Flexus, kanskje bedre kjent under navnet "Balapress" produserer mobile og stasjonære anlegg for pressing og pakking av avfall. Balapress består av en kraftig presse som presser avfallet til rundballer og en pakkemaskin som pakker avfallsballen i plast. Hele systemet kan leveres som et mobilt anlegg på 2 krokløftrammer eller som stasjonære kundetilpassede anlegg.

Pressing til rundballer gir jevnt høy komprimering, noe som kanskje best kan illustreres ved at man kan presse og pakke opptil 100 bildekk i en ball! Systemet tillater pressing og pakking av de fleste avfallstyper.

Når avfallsballen er pakket i plast er den forseglet, enkel å lagre og transportere. Systemet gir mange fordeler, så som bevaring av energien i avfallet, ingen problemer med lukt eller flygeavfall, minimering av brannfare og gunstig transport.

Balapress er et 15 år gammelt system som er levert i et stort antall over hele verden. Det er således et vel gjennomprøvd og godt utviklet system.

Hos Gitmark tror man det nå er et gunstig tidspunkt å presentere Balapress på i Norge. Deponiforbudet som trer i kraft sommeren 2009 har resultert i at det er flere nye avfallsforbrenningsanlegg under planlegging og bygging, og mesteparten av avfallet som i dag går til deponering vil i fremtiden gå til forbrenning.

Sesongsvingninger og behovet for årlige revisjoner(vedlikeholdstans) ved forbrenningsanleggene tvinger fram lagringsløsninger for avfallet. Erfaringer viser at Balapress er en ypperlig løsning på lagringsbehovet. I tillegg er avfall pakket i baller enkelt å transportere idet man ikke er avhengig av volumbiler i samme grad som med avfall i "løsvekt".