- Avgiftene bør opp på vann og avløp

Politikerne på Stortinget vil at norske kommuner skal øke vann- og kloakkavgiftene.

Erna Solberg Heiki Holmås

Erna Solberg Heiki Holmås

Publisert Oppdatert

Rapporten "State of the Nation" i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tegner et dystert bilde av tilstanden under bakken i norske kommuner. En tredel av drikkevannet forsvinner gjennom lekkasjer her til lands. Det tilsvarende tallet i Danmark er 7 prosent. Men det er særlig avløpsnettet det står ille til med, ifølge RIF. Og fornyelsestakten blir bare dårligere og dårligere.

Stortingsrepresentantene Heiki Holmås (SV) og Erna Solberg (H) fikk under Byggedagene i oppdrag å kommentere rapporten. De slo begge fast at vann og avløp er et kommunalt anliggende og at kommunene bør skru opp kloakkavgiftene for å kunne bedre fornyelsestakten og vedlikeholdet. - Kommunene bør absolutt skru opp prisene på vann og avløp, mente Heiki Holmås. Erna Solberg tror forfallet skyldes at vi i har vært i etterkrigstiden litt for lenge. Det må politikerne ta ansvar for. På tre av fire områder der RIF-rapporten faktisk viser at tilstanden er god (innen energiproduksjon, avfall og lufthavner) er det i stor grad markedet som bestemmer, mente Solberg. Derfor gikk det også bedre på disse områdene. Solberg etterlyste bedre ledelse i kommunene og at det var organiseringen det var noe galt med.

Erna Solberg mener at Norge trenger større kommuner, mer ressurser og bedre kompetanse. Heiki Holmås mente at man ikke nødvendigvis trenger kommunesammenslåinger for å få bedre samarbeid på vann og avløp.