Avtalen i boks

AF Gruppen (AFG) har inngått endelige avtaler med eierne i Strøm Gundersen-konsernet om å overta aksjemajoriteten i selskapet.

I det nye selskapet blir Per Aftreth medeier med en eierandel på 25%. Aftreth er gründeren som etablerte og bygde opp entreprenørselskapet AF-Gruppen.

I det nye selskapet blir Per Aftreth medeier med en eierandel på 25%. Aftreth er gründeren som etablerte og bygde opp entreprenørselskapet AF-Gruppen. Foto: Foto: AF-gruppen

Publisert Oppdatert

Tidligere i år offentliggjorde AF Gruppen inngåelse av intensjonsavtale vedrørende Strøm Gundersen Holding AS.

Avtalene innebærer at AF Gruppen blir eier av 100 prosent av aksjene i SG Gruppen Kongsvinger AS og indirekte av 84,5 prosent av aksjene i Strøm Gundersen Holding AS.

Les også: AF Gruppen vil overta aksjemajoriteten i Strøm Gundersen Holding AS

Transaksjonen vil fremlegges for godkjenning i ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen og forventes gjennomført ca. 31. oktober 2011. Det melder selskapet i en pressemelding til AnleggsMagasinet.

Strøm Gundersen-konsernet er en betydelig entreprenør innen bygg og anlegg. Virksomheten er lokalisert på Østlandet med hovedsete i Drammen.

Konsernet har i alt ca. 300 ansatte fordelt på flere datterselskaper. De største operative selskapene i Strøm Gundersen-konsernet er Strøm Gundersen AS, Haga & Berg Entreprenør AS, Thorendahl AS, Consolvo og Protector.

Strøm Gundersen-konsernet hadde i 2010 en omsetning på totalt NOK 941 millioner og har indikert at det forventer en omsetning i 2011 på ca. 1,2 milliarder kroner.

Transaksjonen priser selskapene i Strøm Gundersen-konsernet til en samlet virksomhetsverdi på MNOK 997 på 100 % basis før korrigering av minoritetsinteresser.

Endelig verdi vil bli justert for netto rentebærende gjeld og avvik fra normalisert arbeidskapital på transaksjonstidspunktet. Oppgjøret vil bestå av utstedelse av 4 019 800 aksjer i AF Gruppen til kurs 48,50 kr. Resterende kjøpesum gjøres opp kontant innenfor AF Gruppens eksisterende rammer.

Selskapene i Strøm Gundersen Gruppen er solide bygg- og anleggsentreprenører som kan vise til gode prestasjoner over tid. Strøm Gundersen konsernet utfyller AF geografisk og tilbyr spesialkompetanse innen rehabilitering i bygg og anleggsmarkedet. Selskapene i Strøm Gundersen-konsernet representerer en spennende plattform for videre utvikling, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.