Avviser NCC og Veidekke

Statens vegvesen avviser NCC og Veidekke fra asfalt-konkurransene i Trøndelagsfylkene.

Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, §20-12 (2), bokstav d, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: "i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje."

Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, §20-12 (2), bokstav d, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: "i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje."

Publisert Oppdatert
konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Veidekke, Kai Krüger Henriksen

konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Veidekke, Kai Krüger Henriksen

Nå ønsker organisasjonene et snarlig møte med vegdirektør Terje Moe- Gustavsen.

Nå ønsker organisasjonene et snarlig møte med vegdirektør Terje Moe- Gustavsen.

Det var like før anbudsåpning sist fredag at Statens vegvesen varslet at de vurderte å avvise selskapene. Dette på bakgrunn av den såkalte "Asfaltsaken" der begge selskapene har erkjent å ha deltatt i ulovlig prissamarbeid i Trøndelagfylkene.

NCC valgte å avvente det hele i taushet, men Veidekke gikk sporenstrakt ut etter varslingen og bestred åpent avgjørelsen.

- Vi kan ikke se at det er grunnlag for en slik beslutning og vil derfor bestride en slik avgjørelse, sa kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke, og fortsatte: Dette oppleves som en fortsettelse av de vurderinger Statens vegvesen ga uttrykk for for ett år siden.

Syv kontrakter i 2012

Men vegdirektør Terje Moe- Gustavsen var på sin side klar i talen og fortalte at beslutningen om avvisning ville bli tatt etter tilbudsfristen og etter at man ville se om selskapene ønsket å delta i årets konkurranser i Trøndelag.

Det er sju kontrakter for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveger i Trøndelagsfylkene som er ute på konkurranse i 2012. Tre i Sør-Trøndelag og fire i Nord-Trøndelag, med et asfaltvolum på om lag 270.000 tonn. Det var for de tre i Sør-Trøndelag at tilbudsåpningen var forrige fredag.

Nå viser det seg at begge selskapene hadde lagt inn anbud. Dermed var det knyttet spenning til om de ville bli avvist, eller om det hele var tomme trusler.

Vegdirektøren kan i dag melde at de har valgt å avvise begge selskapene fra konkurransen.

Solid juridisk grunnlag

- Avvisningen gir en klar melding om hvordan vi ser på slike ulovligheter. Vi har hatt en grundig gjennomgang av det juridiske aspektet ved saken og mener at vi har solid grunnlag for avvisningen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han understreker at Vegvesenets vurdering av saken er tatt uavhengig av Konkurransetilsynets behandling av den såkalte 'asfaltsaken'.

Ikke lavest på pris - i denne omgang

Så hva skjer nå?

Det viser seg nemlig at hverken Veidekke eller NCC hadde lavest priser ved anbudsåpningen. En ekskludering av de tre første asfaltkontraktene vil derfor neppe ha noen betydning - de ville jo uansett ikke fått jobben.

Men på tirsdag er det anbudsåpning for de siste fire kontraktene. Vi tipper begge selskapene også her vil legge inn tilbud - tross avvisning - og følge konkurransen med argusøyne.

Dersom en av de er lavest på pris, vil vi tro det hele blir advokatmat en stund fremover. Da respekteres neppe vegdirektørens avgjørelse.

Om ikke, vel, vi tror ingen vil se seg tjent med å bruke store ressurser på å avgjøre prinsippsaker om det ikke er penger i det.