"Balsfjord bryter anbudsregler"

Publisert Oppdatert

Balsfjord kommune blir sett på som useriøs innkjøper og må tåle krass kritikk for klare brudd på gjeldende regelverk, skriver Nye Troms. Nå bes politikerne se på måten kommunens penger forvaltes.

FrPs Stein-Erik Nilsen krever fakta på bordet for å se om lover og regler er fulgt i forbindelse med offentlig anskaffelse.

- Vi har fått bekymringsmelding fra en entreprenør som stiller spørsmål til kommunens anbudsprinsipper. Det er meget viktig at Balsfjord kommune blir ansett som en kommune som forholder seg til lov om offentlig anskaffelser ved anbudsrunder, og ikke minst at en forholder seg til de økonomiske rammer som er forutsatt i et anbud. Vi ønsker derfor at det til neste møte i formannskapet kommer en orientering om de påståtte avvikene, samt en eventuell begrunnelse for dette, sier Stein Erik Nilsen.

Flere brudd på regelverket

I onsdagens formannskapsmøte la FrP-politikeren frem skrivet fra entreprenøren som høsten 2008 deltok i konkurranse med flere tilbydere på vintervedlikehold av kommunale veier. Anbudene som var utarbeidet av Balsfjord kommune, var ifølge entreprenøren svært tydelig på at alt av vintervedlikehold, som brøyting, høvling, steaming og restikking var inkludert i anbudet.

- Vi var ikke konkurransedyktige på anbudet ved åpning, og dette har vi aksept for. Det vi derimot ikke kan akseptere, er at Balsfjord kommune leier inn andre enn entreprenører for å høvle veger der anbydere skal høvle selv, en kostnad vi hadde priset inn, skriver entreprenøren.