Bedre for NCC

NCC Construction Norge omsatte for 2477 millioner kroner og kom ut med et driftsresultat på 94 millioner kroner pr. tredje kvartal 2010.

Adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Publisert Oppdatert

Ordrereserven styrket seg med 40 prosent i forhold til samme periode i fjor og endte på 3,5 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal.

Omsetningen er på nivå med foregående år, mens lønnsomheten er forbedret. - Vi opplever økt aktivitet og etterspørsel på byggsiden, spesielt når det gjelder boliger, men også offentlige bygg.

- Innen anleggsvirksomheten er det god aktivitet, selv om konkurransen er tøff. For å møte konkurransen jobber vi kontinuerlig med å ha lave kostnader og drive effektivt, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Av nye, store oppdrag i tredje kvartal er blant annet veiprosjektet Dalsfjordsambandet i Sogn og Fjordane, boliger ved Tou Park i Stavanger og omsorgsboliger for Bærum kommune.