Bedre for Volvo CE i 4. kvartal

Volvos anleggsmaskindivisjon, Volvo CE, har vært gjennom et tøft 2009, men reduserte tapene kraftig i 4. kvartal.

Volvo Maskin CE anlegg

Volvo Maskin CE anlegg

Publisert Oppdatert

I 2008 solgte Volvo anleggsmaskiner for 56,2 milliarder svenske kroner. I 2009 falt salget til 35,6 milliarder SEK. Et så kraftig fall gikk selvsagt ikke upåaktet hen og førte til en rekke tiltak som skulle redusere utgiftssiden i selskapet. Nå melder Volvo CE at effektivitets-tiltakene har hjulpet. I fjerde kvartal i fjor reduserte Volvo tapene sine med 55 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2008. Tiltak for å redusere lagerbeholdningene ute hos forhandlerne var også vellykkede. Gjennom 2009 er lagrene redusert med 47 prosent slik at det nå er balanse mellom lagerbeholdning og etterspørsel.

Verdensmarkedet for anleggsmaskiner falt med ytterligere 12 prosent i perioden fra oktober til årsskiftet og totalt med 39 prosent året under ett.

Volvo CEs salg sank med 9 prosent i 4. kvartal, justert til 6 prosent for vekslingskurser. Sammenlignet med tredje kvartal (juli - september) økte imidlertid Volvos salg med 24 prosent.

Tapte en halv milliard

Volvo CE tapte 564 mill. SEK i 4. kvartal. I samme kvartal ett år tidligere tapte anleggsmaskinprodusenten hele 1,256 mill. SEK . Driftsmarginen i fjerde kvartal var minus 5,6 prosent, mot minus 11,2 prosent i 4. kvartal 2008.

Inntjeningen ble også i fjerde kvartal påvirket av at man kjørte på bare 35 prosent av produksjonskapasiteten, samtidig som man hadde kostnader til nedskrivning og restrukturering. Ordrebøkene er også stabilisert. Ved utgangen av 2009 var de bare 2 prosent under det de var ett år tidligere. - På tross av den kraftige salgsnedgangen har tapene vært begrensede takket være effektive kostnadsreduksjoner og forbedret produktivitet, sier Olof Persson, adm. direktør i Volvo CE. - Selv om salget er merkbart lavere enn det var for ett år siden, blir det stadig klarere at tilstanden til verdensøkonomien blir bedre. Særlig Kina har styrket seg merkbart gjennom 2009, sier Persson.

Stor usikkerhet

Året sett under ett falt Volvo CEs salg med 37 prosent til 35.658 milliarder SEK. Det tilsvarte salg av 38.783 maskiner, ned fra toppen i 2008 da det ble solgt hele 63.41 enheter. Målt i enheter gikk verdensmarkedet for anleggsutstyr innen de produktsegmentene Volvo CE konkurrerer i ned med 39 prosent sammenlignet med 2008.

Når det gjelder 2010 er det mye usikkerhet, men markedet ser fortsatt ut til å holde seg relativt lavt. De nord-amerikanske og europeiske markedene er forventet å stige med mellom 0 og 10 prosent fra nåværende nivå - som ligger svært lavt. Asia og øvrige internasjonale markeder er ventet å stige med mellom 10 og 20 prosent. Kina er ventet å øke med 20 prosent i 2010, et marked der Volvo CE har ambisjoner om å være en nøkkelaktør. I desember kunngjorde Volvo introduksjonen av fire nye SDLG-merkede beltegravere på det kinesiske markedet i løpet av 2010. Disse maskinene skal bygges ved den Volvo-eide Lingong-fabrikken i Linyi, Kina.