Bedre holdeplasser i kollektiven

– Vi har fått en betydelig oppgradering av en rekke holdeplasser i mange kommuner, sier seniorrådgiver Trine Hagen i Vegdirektoratet. Tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtransporten (”BRA-midlene”) har bidratt til at det er gjennomført tiltak som ellers ikke ville blitt prioritert.

Publisert Oppdatert

Flere holdeplasser har blant annet fått ny kantstein og ledelinjer for blinde og svaksynte. Resultatet er bedre tilgjengelighet til selve holdeplassen og enklere, trinnfrie av- og påstigningsforhold. I tillegg har blant annet kart, bedre skilting og sanntidsinformasjon (SIS) gjort det enklere å orientere seg i kollektivtransportsystemet.

Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og i 2006 og 2007 ble det årlig bevilget 50 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Ordningen er videreført, og i 2009 skal det fordeles 56 millioner til liknende tiltak.