Bemanningsbransjen stuper - verst i bygg og anlegg

Aktiviteten i bemanningsbransjen sank med nesten 30 prosent i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. I forhold til samme periode i fjor er nedgangen 17 prosent, viser nye tall fra NHO Service.

Publisert Oppdatert

- Nedgangen i aktiviteten var ventet, siden bemanningsbransjen er så nært knyttet til utviklingen i næringslivet for øvrig. Men dette er den sterkeste nedgangen bransjen har opplevd fra ett kvartal til et annet siden 1996, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Verre i Sverige

Selv om aktivitetsnivået har gått kraftig ned, er det likevel på samme nivå som i 2006.

- Både i fjor og i 2007 var det et ekstremt høyt aktivitet alle bransjer. Derfor oppleves nedturen nå som ekstra kraftig, sier han.

Bemanningsbransjen i Norge klarer seg bedre enn i andre europeiske land. I Sverige er nedgangen fra første kvartal i fjor 20 prosent, i Frankrike 30 prosent og i Spania hele 42 prosent.

- Arbeidsløsheten er også større i disse landene. Mens Norge har en arbeidsløshet på under tre prosent, sliter både Sverige og Frankrike med ledighetstall på rundt åtte prosent, i Spania har den passert 17 prosent.

Verst i bygg og anlegg

Størst nedgang i etterspørselen er det fra bygg- og anleggsbransjen. Antall utleide timer er nær halvert fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år.

- I fjor høst var aktiviteten høy til tross for finanskrisen. Mange entreprenørselskaper trengte ekstra bemanning for å fullføre påbegynte prosjekter, men etter nyttår har det nærmest vært bråstopp, sier Hagelien.

Han tror likevel på en bedring over sommeren.

- Byggeprosjekter som settes i gang ved hjelp av offentlige krisepenger, kommer i gang fra høsten av, og da forventer vi økt fart igjen.

I andre bransjer øker behovet for bemanning, viser tallene fra NHO Service. Det gjelder særlig i offentlig sektor, som ikke er like konjunkturutsatt som det private næringslivet.

NHO Service tror aktiviteten i bemanningsbransjen nå vil stabilisere seg.

- Det vil fortsatt være behov for midlertidig arbeidskraft i svært mange bransjer, og det er også stort behov for hjelp fra bemanningsbransjen til å skaffe fagfolk som det er mangel på i Norge i dag, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.