Ber om båt-penger langs Oppdølstranda

Publisert Oppdatert

I slutten av juli blir det lagt ut anbud på båtskyss forbi Oppdølsstranda fram til tunnel står klar. I dag blir samferdselsministeren kontaktet for å ta regningen.

Sunndal kommune var fredag i møter i Molde med Statens vegvesen og fylket, der blant annet ferje mellom Opdøl og Sunndalsøra var tema. Ordfører Tove-Lise Torve (Ap) møtte blant annet fylkesordfører Olav Bratland (H), samferdselssjef Arild Fuglseth og utdanningsdirektør Alf Walgermo, samt representanter fra Vegvesenet, inkludert distriktssjef Jan Arild Johansen.

- Frustrasjoner

- Vegvesenet orienterte om framdriften i planarbeidet, og vi informerte om den krevende situasjonen vi står overfor for å la samfunnet fungere best mulig. Vi fikk overlevert frustrasjoner fra næringsliv og andre vegfarende hvor tungvint det er at stranda er stengt, og at den beste løsningen er at vegen er åpen - men at det beholdes båtskyss, sier Torve til Driva i etterkant av møtet.

- Vi utfordrer et prinsipp vegmyndighetene har gått etter: Er vegen åpen, er det det som er tilbudet. Nå krever vi båtskyss i tillegg. Det er så ekstraordinær situasjon at man ikke kan tvinge folk til å kjøre stranda, sier Torve. Hun og Bratland sender i dag brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp), der fylke og kommune i fellesskap krever at staten finansierer båtskyss og ferje fram til ny tunnel er på plass.

- Samferdselsavdelingen i fylket forbereder samtidig et konkurransegrunnlag for anbud med båtskyss, tilsvarende det tilbudet vi har i dag, fram til ny tunnel er på plass. Et slikt anbud kan legges ut på den nasjonale anbudsbasen Doffin innen utgangen av juli.

- Departementene jobber ikke alltid så raskt?

- Når vi ser hvor raskt samferdselsministeren har handlet for å hente oss ut av prioriteringskøene tidligere, regner jeg med at vi får et hurtig svar, sier Torve.

Alternativet er at Statens vegvesen ikke vil åpne riksveg 70 igjen.

- Forblir vegen stengt, krever vi ferje så raskt som mulig. Fram til ferje er på plass, må båtskyssen opprettholdes.