Ber om fortgang på Sotra

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg ber samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa få fortgang i arbeidet med nytt Sotrasamband.

Publisert Oppdatert

I et brev til ministeren har fylkesordføreren i Hordaland uttrykt at de ikke har noe tid å miste for å få på plass et nytt Sotrasamband. I første omgang må det planlegges nytt samband fra Straume i Fjell kommune til Storavatnet i Bergen. Ny vei mellom Liavatnet og Storavatnet må komme som et eget prosjekt, sier Selsvold i brevet.

Sårbart

Den sprengte kapasiteten på riksveg 555 mellom Bergen og Sotra er daglig merkbar for de reisende på denne streknignen. Tofelts veien med 25 000 -26 000 biler over Sotrabrua hver dag, er veldig sårbar. Det finnes ingen tilfredstillende omkjøringsveier, forklarer fylkesordføreren.

På fredag 8. oktober ble vi på nytt minnet om dette da to mennesker omkom i den tragiske trafikkulykken ved Arefjord på Litlesotra. Køene stod da til klokken 20:45, enda ulykken inntraff klokken 13:30. Dette fikk trafikkonsekvenser helt inn til Bergen sentrum. Fylkesordfører Selsvold frykter også at en del av ulykkene på denne strekningen har sammenheng med den sprengte kapasiteten på veien. Hun vet at konsekvensutredning og kommuneplaner i Bergen og Fjell er i gang. Hun ber derfor samferdselsministeren om å klargjøre hvor i prosessen disse planene er og få fortgang i de, slik at planlegging kan bli til utbygging. Brevet til samferdselsministeren avsluttes med; Vi har ikke tid å miste for å få på plass et nytt Sotrasamband.