Bergneset Pukk & Grus AS får kontroll på lasset

Bergneset Pukk & Grus AS i Troms driver eget bergverk og leverer ulike former for pukk og grus til alt fra privatkunder til bedrifter som driver med større vei- og anleggsprosjekter. Nå har Bergneset Pukk & Grus valgt Evatic som service-system for å få full kontroll over oppdragsmengden. Det skriver Evatec i en pressemelding til AnleggsMagasinet.

Med Evatic Mobile blir hele arbeidsprosessen automatisert og forenklet.

Med Evatic Mobile blir hele arbeidsprosessen automatisert og forenklet.

Publisert Oppdatert
Ernst Vidar Hansen er daglig leder hos Bergneset Pukk & Grus

Ernst Vidar Hansen er daglig leder hos Bergneset Pukk & Grus

«Vi ønsker å få vekk papirflyten og effektivisere driften vår gjennom bedre ordrekontroll og bedre planlegging av oppdragene våre. Dette skal nå muliggjøres gjennom Evatic, og vi ser frem til å ta systemet i bruk hos oss», sier Ernst Vidar Hansen, daglig leder i Bergneset Pukk & Grus AS.

I tillegg til å håndtere logistikk og rutiner for selve massetransporten, ser også Hansen på sikt for seg å utnytte løsningen i andre deler av anleggsvirksomheten som søsterselskapet Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS er engasjert i.

Innkomne oppdrag fordeles direkte

Ved å bruke Evatic servicesystem blir Bergneset Pukk & Grus mye bedre rustet til å planlegge på bakgrunn av kapasitet. Hver lastebil blir satt opp med en håndholdt terminal som kjører programmet Evatic Mobile for Android™, slik at alle innkomne oppdrag fordeles direkte til de ulike kjøretøyene. Den elektroniske kalenderen vil gjøre det mer oversiktlig for servicelederen å se hvor det finnes ledig kapasitet. Innføringen av Evatic vil også bidra til en bedre flyt av arbeidskapital med fakturering tilnærmet samme dag som jobben er utført.

Spennende å ta i bruk innen anlegg

«Målet er ganske enkelt å rasjonalisere og forbedre logistikken, og å gjennomføre raskere - og ikke minst korrekt - fakturering. Bergneset Pukk & Grus arbeider på samme måte som en rekke av våre kunder i andre bransjer, og vi synes det er ekstra spennende å se at våre produkter blir tatt i bruk også innenfor anlegg og entreprenørvirksomhet.

-Vi ser et stort potensiale for våre produkter i denne industrien, med enorme muligheter for besparelser i hele driftsprosessen», sier direktør for forretningsutvikling hos Evatic, Inge Wandsvik.