Best med "kortreist" grus

Store mengder betong fra høyblokkrivinga ved St. Olavs Hospital i Trondheim knuses nå i sykehusområdet. Grusen kommer til nytte som underlag i nye gater, plasser og siste sykehussenter på Øya.

Publisert Oppdatert

Opprinnelige planer gikk ut på å frakte all betong (ca. 50.000 tonn) vekk fra sykehusoområdet for så å knuse og sortere den på avvfallsmottaket Heggstadmoen i utkanten av Trondheim.

Helsebygg og riventreprenørene PeWe og Dokken har imidlertid blitt enige om en langt bedre og mer miljøvennlig løsning. Her er knuseverket plassert innenfor byggegjerdet, mens grusen oppbevares i umiddelbar nærhet i påvente av videre sykehusutbygging.

- Kortreist grus er best for alle parter. Ikke minst slipper vi masse lastebiltransport, sier utbyggingssjef Svein Wiggen i Helsebygg.

Trolig knuses rundt 20.000 tonn betong på Øya. Den kommer hovedsaklig fra Høyblokkas første byggetrinn som sto ferdig i 1959. Denne betongen er garantert fri for miljøgiften PCB, og kan håndteres uten restriksjoner.

De øverste høyblokketasjene (fra 1972) og ulike tilbygg har små innslag av forurenset betong og må derfor knuses og sorteres på Heggstadmoen. Men på bestemte vilkår har myndighetene gitt tillatelse til at også lavforurenset betong kan gjenbrukes som underlag i veier, gater og bygg.