Betongarbeider til bioenergianlegg på Lillestrøm

Publisert Oppdatert

Anskaffelsen gjelder betongentreprise - B12 for et bioenergianlegg på Lillestrøm; Avretting av oppkultet område i kjeller for utlegging av magerbetong, tilbakefylling mot kjellervegger med sprengstein, avretting av oppkultede områder utført i grunnentreprise B11 og egen tilbakefylling mot kjeller for bunnplater og gulv på grunn i 1. etg, graving og tilbakefylling av oljetanker i støyvoll, graving av grunne grøfter for oljeledninger, legging av diverse trekkerør inkl. grøftearbeider for utvendig belysning, grøfter for VA-anlegg inntil bygningskropp som ikke kunne utføres i grunnentreprise B11, alle plasstøpte betongkonstruksjoner i bunnplater, fundamenter, vegger, dekker etc, overflatebehandling av plasstøpte dekker/bunnplater ved sliping, prefabrikkerte DT-elementer over tak silo, utvendige kjøreplater i betong inkl innstøpte varmerør .

CPV: 44114000, 45112100.

Publisert av: Rambøll Norge AS

Publiseringsdato: 14.10.2008

Dokumenter tilgjengelige inntil: 24.10.2008

Kunngjøring Tidsfrist: 07.11.2008

Tidsfrist klokkeslett: 14:00

Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse

Har Dokumenter: Nei