Betongdagen i gang

Publisert Oppdatert

Betongdagen 2008 blir denne gang holdt på Gardermoen, nærmere bestemt på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 20. - 21. oktober.

I forbindelse med arrangementet var det to prosjektbesøk mandag ettermiddag. Den ene ekskursjonen gikk til E18-prosjektet i Bjørvika og undervannsparkeringshuset på Tjuvholmen i Oslo. Den andre turen gikk til Telenor Arena og til det samme parkeringshuset. På begge disse stedene er det eksempler på meget avanserte betongarbeider.

- Det er satt sammen et meget interessant program som både formann Einar Aasved Hansen og daglig leder i Betongforeningen Knut R. Berg kan være stolte av, skriver bygg.no.

Et viktig tema på samlingen er status for Coin - Concrete Innovation Center - som startet i januar 2007.

SKB har ofte vært drøftet på Betongdagen. Nå står den igjen på dagsorden. I den forbindelse fikk vi høre om erfaringene med dobbeltkrum forskaling og utførelse med SKB i fengselsmurene ved Nye Halden fengsel.

Ølen Betons store satsing i Murmansk er også tema. Det samme er Fornebu Arena. Ellers blir det også et innlegg om Oromieh Lake bridge som er en krevende brukonstruksjon i Iran.

Miljø er også tema. Tar byggebransjen miljøutfordringene på alvor?, er spørsmålet som stilles. Ellers kommer det nye betongstandarder i 2009. Disse må man sette seg inn i.

Senketunnelen i Bjørvika er et sikkert valg på en slik konferanse. Markbetong har vært diskutert ofte. Nå er den på ny på dagsordenen.

Det er også kommet en nyutviklet anleggssement på markedet - Norcem Anlegg FA.

Betong Øst har de siste to årene markedsført ulike navn på sine "ferdige" betongsammensetninger. Vi får høre om erfaringene.

Det har pågått et større arbeid ved Lysaker stasjon. Ikke minst merker man seg betongoverflatene. Det blir det innlegg av.

Betongdagen avsluttes med et innlegg om resirkulering av restbetong. Det jobbes nå hardt for å få en "grønnere" betongindustri.