Betongutfordring

Publisert Oppdatert

Veidekke skal bygge nytt kulskall i Holmenkollen og rehabilitere tribuneanlegget, skriver tu.no.

Jobben starter 1. desember og har ett års byggetid.

- Nå jobber Norconsult på spreng med detaljprosjektering og arbeidstegninger, forteller prosjektleder Halvard Leren hos Veidekke Entreprenør.

Selskapet er gitt kontrakten på 114 millioner kroner av Idrettsetaten i Oslo kommune.

Kongetribune

Oppdraget omfatter blant annet fundamenter for ny tilløpskonstruksjon, nytt kulskall, fundamenteringsarbeider for dommer- og kongetribuner samt nye publikumstribuner. Videre skal det gjennom kontrakten utføres terrengtilpasninger og etableres nye adkomstområder for publikum.

Kulskallet blir 400 mm tykt og krumt. Det starter rett under hoppkanten og går 50 til 60 meter nedover. Til sammen blir det 2000 m2. Kulskallet blilr plassert på 15 til 20 meter høye prefabrikkerte søyler.

Krummer ryggen

Prosjektleder Leren trekker frem kulskallet og forsterkning av eksisterende fundamenter for tribuene som de delene av jobben med de strøste utfordringene.

- Det er bratt, så skal kulskallet være krumt.

Leren forteller at det blir totalt nærmere 2000 kvadratmeter. Fra hoppkanten går det 50 -60 meter ned i unnarennet, så er det nesten like bredt.

Glatt kul

- Siden det er så bratt må vi bruke overforskaling. Siden det er et krav at overflaten skal være glatt og fin må vi være nøye i utformingen av overforskalingen.

Når tribuneanlegget skal rehabiliteres trekker Leren frem fundamentene som den største utfordringen.

Bratt

- De skal forsterkes, så skal fundamenteringen til fjell fornyes. Det er opp til 36 graders helling, og det er svært bratt.

Veidekke bruker om lag 30 av sine egne fagarbeidere på jobben, i tillegg kommer en administrasjon og underleverandører.