Bilfinger Berger tapte rettsak

Den tyske entreprenøren Bilfinger Berger tapte på alle punkter mot staten i rettstvisten om Imarsundprosjektet på Nordmøre.

Publisert Oppdatert

I dommen fra Nordmøre tingrett blir staten frikjent, og Bilfinger Berger ble dømt til å betale departementets sakskostnader på nærmere 1,2 millioner kroner.

Det tyske entreprenørfirmaet bygger i dag ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand, og har hevdet at selskapet har tapt over sju hundre millioner kroner på å bygge ny E18.

Nå har de tapt en rettstvist på Nordmøre hvor de ville kreve staten for mer penger i forbindelse med et bru-prosjekt. I tillegg ble det tyske entreprenørfirmaet dømt til å betale 2,8 millioner kroner i dagbøter til departementet.

Bilfinger Berger saksøkte staten fordi de mente de var påført ekstrakostnader grunnet mangelfull prosjektering og mangelfulle anbudsdokumenter.

Bakgrunnen var at det oppsto problemer med peiling i to av brufundamentene under byggingen av Imarsundbroen.

Selskapet krevde en ekstrakompensasjon fra byggherren, Statens vegvesen, på vel 32 millioner kroner på grunn av dette. Statens vegvesen nektet ansvar i saken, og svarte med å kreve 2,8 millioner kroner i dagmulkter fra Bilfinger Berger, fordi prosjektet ble ferdig senere enn avtalt.