Bilkolonne med boliger

Tirsdag 29. og onsdag 30. juni blir det kjørt kolonner med vogntog fra kaia på Sjøvegan til Setermoen leir. Vogntogene transporterer moduler til nye befalsboliger på Setermoen. Modulene kommer med skip fra Estland til Sjøvegan. - Den skipslasten vi har fått inn nå utgjør om lag halvparten av de 58 boligene vi bygger på Setermoen. Det kommer en tilsvarende skipslast i neste uke, sier prosjektleder Tor Arne Fagerheim i Forsvarsbygg.

Publisert Oppdatert

Kolonnene med vogntog vil ha politieskorte under transporten. Det er beregnet til sammen 8 turer mellom kaia og leiren for hver av de to skipslastene.

- Vi regner ikke med at dette skal føre til noen problemer for trafikken ellers, men vi håper andre bilister tar hensyn så vi får til en smidig avvikling, sier Terje Paulsen fra entreprenøren Consto AS.

Boligbygging

De 58 nye befalsboligene etableres i den gamle Artillerileiren på Setermoen og skal inneholde leiligheter fra 49 kvadratmeter opp til 145 kvadratmeter, der opp til fire personer kan bo sammen. Consto AS er entreprenør på prosjektet og kontrakten har en ramme på om lag 60 millioner kroner.

- Når vi får disse boligene innflyttingsklare i løpet av høsten, vil det være et viktig skritt i utviklingen av moderne og gode boliger for Hærens personell på Setermoen, sier Fagerheim.