Bispelokket rives

Mandag 31. oktober starter arbeidet med å rive Bispelokket i Bjørvika. Fra samme dag kl. 06.00 vil det bli nytt kjøremønster for trafikantene i området. Helgen før vil det også bli omfattende stengninger for å forberede det nye kjøremønsteret.

Mandag 31. oktober starter arbeidet med å rive et av Oslos landemerker.

Mandag 31. oktober starter arbeidet med å rive et av Oslos landemerker.

Publisert Oppdatert
Bispelokket 2011 - før rivingen starter mandag 31. oktober.

Bispelokket 2011 - før rivingen starter mandag 31. oktober. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Slik er det nye veisystemet planlagt å se ut når arbeidet er ferdig i 2014.

Slik er det nye veisystemet planlagt å se ut når arbeidet er ferdig i 2014. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

- Før arbeidene med de nye bygatene i Bjørvika kan starte opp må Bispelokket rives. Å opprettholde trafikkflyten mens rivingen pågår er svært komplisert, og innebærer store endringer i kjøremønsteret forteller Geir Sorte, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Det nye kjøremønsteret innebærer blant annet at Bispelokket stenges, at Nylandsveien snevres inn til ett kjørefelt i begge retninger, og at en ny rundkjøring i den gamle E18-traseen mellom Oslo S og Operaen tas i bruk. Dette kjøremønsteret vil vare til januar/februar 2012.

Omfattende stengninger helgen 28.-30. oktober

For å forberede det nye kjøremønsteret, vil det bli omfattende stengninger helgen 28.-30. oktober. Bispelokket, Nylandsveien og gamle E18 under Bispelokket vil være helt stengt i denne perioden.