Bøndene får ikke sprenge

To års jobbing fra Bondelaget mot myndighetene for at jord – og skogbrukere skulle få beholde sprengningssertifikat klasse C hjalp ikke. Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Justis- og politidepartementet fastslått at sertifikatene skal inndras.

eksplosjon sprenge

eksplosjon sprenge

Publisert Oppdatert

Regelendringen trådte i kraft 4. januar. DSB sier det ikke vil utstedes nye sertifikat, og at ingen fornyes. De som har sertifikat kan benytte det ut året, skriver avisen nationen.no

Bøndene mener det vil fryktelig dyrt å måtte leie inn eksterne til å gjøre småjobber og at dette vil gjøre nydyrking, grøfting og annet vanskelig.

- Dette er et typisk eksempel på vi her i landet tilpasser oss EU-regler før EU-landene gjør det selv. Det er ikke dokumentert en eneste ulykke med disse sertifikatene. Så dette virker helt unødvendig, sier rådgiver Johannes Ingvoldstad i Bondelaget til Nationen.

- Det er jo også et spørsmål om det i det hele tatt er mulig å få tak i folk som er villige til å dra langt til skogs for å gjøre det som for en entreprenør vil være en «fillejobb», sier Ingevoldstad.

DSB sier det er nye føringer fra EU som er bakgrunnen for forskriftene og at de vil ha større kontroll over hvem som har sprengstoff og hvor det befinner seg samt redusere antall som kan håndtere det.

- DSB har kommet over flere gårdsbruk hvor sprengstoff har blitt oppbevart uforsvarlig. Vi har dermed også brukt mye midler på å destruere det, forteller en representant for DSB til smaalenene.no.

DSB argumenterer også med at små operasjoner som sertifikatet gir rett til, for flere har utviklet seg til sprengning i langt større grad. Noe Bondelaget trekker sterkt i tvil.