Fullt kjør i Lofoten:

Brekken flytter en lufthavn

14 milepæler skal nås hver måned, ellers venter dagmulkter på flere hundre tusen kroner. Det er bare å stå på for Stamsund-firmaet.

I det mildt sagt uforutsigbare Lofoten-været viser Runar Brekken oss rundt. Han forklarer at de må ha så nytt utstyr som mulig for denne driften. Om maskinene når fem år eller mer, blir det for mye ståtid og utgifter.

I det mildt sagt uforutsigbare Lofoten-været viser Runar Brekken oss rundt. Han forklarer at de må ha så nytt utstyr som mulig for denne driften. Om maskinene når fem år eller mer, blir det for mye ståtid og utgifter.

Publisert Oppdatert
Alf Brekken & Sønner AS er godt i gang med masseforflytting ved Leknes Lufthavn. Her er det Jan Erik Eriksen som drar ut et nytt lass fra myra like bak rullebanen. At han er Scania-frelst er unødvendig å fortelle, han skal for øvrig ha en Scania-tatovering på skuldra.

Alf Brekken & Sønner AS er godt i gang med masseforflytting ved Leknes Lufthavn. Her er det Jan Erik Eriksen som drar ut et nytt lass fra myra like bak rullebanen. At han er Scania-frelst er unødvendig å fortelle, han skal for øvrig ha en Scania-tatovering på skuldra.

Det er kjøpt maskinstyring fra Scanlaser til deres nye Volvo-maskiner. Forman Mads Hammer forklarer at maskinstyring blir mer og mer nødvendig på oppdragene. Ikke minst med hensyn til dokumentasjonskravene som krever en ekstra person på et slikt oppdrag.

Det er kjøpt maskinstyring fra Scanlaser til deres nye Volvo-maskiner. Forman Mads Hammer forklarer at maskinstyring blir mer og mer nødvendig på oppdragene. Ikke minst med hensyn til dokumentasjonskravene som krever en ekstra person på et slikt oppdrag.

Væromslagene kommer raskt i Leknes og vårdrift blir kjapt til vinterdrift. Her kommer Simen Karlsen i en Volvo A30F for å få på lass av Christer Friksen i en Volvo EC250DL. Foto: Alf Brekken & Sønner AS

Væromslagene kommer raskt i Leknes og vårdrift blir kjapt til vinterdrift. Her kommer Simen Karlsen i en Volvo A30F for å få på lass av Christer Friksen i en Volvo EC250DL. Foto: Alf Brekken & Sønner AS

Et 3,5 meter høyt fjellområde måtte sprenges vekk, bare tre meter fra kommunens garasjer. Her kjøres skytemattene bort av Håvard Solstrand i en Volvo A40D som ble lastet opp av Jan Johannesen i Volvo EC460CL. Foto: Alf Brekken & Sønner AS

Et 3,5 meter høyt fjellområde måtte sprenges vekk, bare tre meter fra kommunens garasjer. Her kjøres skytemattene bort av Håvard Solstrand i en Volvo A40D som ble lastet opp av Jan Johannesen i Volvo EC460CL. Foto: Alf Brekken & Sønner AS

Alf Brekken & Sønner AS:

Ansatte: 65

Gravemaskiner: 18

Lastebiler: 14

Hjullastere: 6

Dumpere: 8

Borerigger: 3

Tippsemier: 3

Maskinhenger: 1

På Leknes Lufthavn i Vestvågøy kommune i Nordland er Alf Brekken & Sønner AS i gang med å oppgradere sikkerhetsområdet på oppdrag for Avinor.

Daglig leder Runar Brekken kan fortelle om et omfattende prosjekt som skal være ferdigstilt innen første oktober i år.

Lengdeforflytting

Kontrakten omfatter boring, sprenging og forflytning av 60.000 kubikkmeter fast fjell.

Det gjøres terrengarbeider og det skal bygges utrykkingsveier. Planering og revegetering inngår i tillegg til dreneringsarbeid hvor det skal leveres og monteres kummer og rør. Det skal gjøres hjelpearbeid for nytt strømanlegg og nye innflyvingslys. De skal levere og montere nye gjerder rundt hele lufthavnen. Det skal også leveres pukk, grus og legges asfalt. Til sammen skal 100.000 kubikkmeter fjell- og løsmasser forflyttes. Et omfattende prosjekt med andre ord og til en hver tid er mellom 20 og 25 personer involvert i prosjektet. Selve kontrakten er verdt 40 millioner kroner før moms.

- Hele rullebanen skal lengdeforflyttes, i tillegg skal det bygges en ny vei ned til en båtutsettingsplass, forklarer Runar.

Vesterålen og Lofoten

Han omtaler markedet i Vesterålen og Lofoten som svært bra. Det er mye aktivitet og anbud som resultat av at fiskenæringen og turismen går så bra.

- Fiske og turisme går oppover og det har vi merket med stor vekst de siste tre åra, forklarer han.

Store jobber

Omsettingstallene bekrefter også dette med 95 millioner i 2009, 74 millioner i 2010, 120 millioner i 2011 og en forventet omsetting på 150 millioner i 2012.

De vet allerede om arbeid til 135 millioner kroner så langt i år og de har nå en ordrereserve på 170 millioner kroner utover det.

- Store jobber er det vi er best på, legger Runar til.

Hamnøytunnelen

I skrivende stund listes det opp 15 middels og større prosjekter på Brekkens hjemmesider. Et av disse er for Leonhard Nilsen & Sønner AS. Et oppdrag i forbindelse med Hamnøytunnelen i Moskenes kommune. Tunnelen er en 1460 meter lang rassikringstunnel på E10. Arbeidet innebærer utkjøring av tunnelmasser i tillegg til bygging av en kilometer tilstøtende vei. Arbeidet skal være ferdig høsten 2013 og har en verdi på rundt 40 millioner kroner.

Nordlandssykehuset

Firmaet som for tiden teller 65 ansatte er også i full gang med Prosjekt Nordlanssykehuset Vesterålen.

Kontrakten på 20 millioner kroner har blant annet omfattet utgraving og sprenging til byggegropen til det nye sykehuset.

Brøyter 70 mil vei

De holder også veiene kjørbare i vintersesongen ved å brøyte 70 mil vei fra Løddingen til Kabelvåg. Det går seks biler og fire hjullastere fast på dette oppdraget.

Krevende

Alf Brekken & Sønner har blitt en populær arbeidsplass, mye nytt utstyr og bonusordninger er litt av grunnen til det. De kurser opp sine egne prosjektledere, noe som fort kan koste opp mot 400.000 kroner per mann.

- Det koster mye, men vi er nødt til å gjøre dette siden det ikke er mulig å oppdrive prosjektledere ellers, forklarer Runar.

Fem nasjoner

Likevel krever store prosjekter og gode tider at de må hente en del arbeidskraft utenlands for å klare seg.

- Vi vil jo ansette folk, men må ut for å hente nok folk, forklarer han.

I dag jobber det folk fra fem nasjoner i Stamsund-firmaet hvor svensker og islendinger er godt representert.

Mye av området består av fem meter dyp myr som må erstattes med steinmasser. På et døgn klarer to skift å skifte ut 5000 kubikkmeter. Med ni fly i døgnet og en times venting på hvert fly, blir det mye ståtid.

Mye av området består av fem meter dyp myr som må erstattes med steinmasser. På et døgn klarer to skift å skifte ut 5000 kubikkmeter. Med ni fly i døgnet og en times venting på hvert fly, blir det mye ståtid.