Verdens lengste jernbanetunnel:

Brenner Base-tunnelen tar form

De to løpene blir totalt 64 kilometer lange når Brenner Base-tunnelen står ferdig i 2025.

Åpningsseremoni før tunneldriving skal settes i gang ved Tulfes.

Åpningsseremoni før tunneldriving skal settes i gang ved Tulfes.

Publisert Oppdatert

Fra Innsbruck i Østerrike til Fortezza i Italia, med Brennerpasset på 1370 meter over seg, vil passasjertogene passere under i en hastighet av 250 kilometer i timen, mens godstogene vil holde 120 kilometer i timen.

Fra 80 til 25 minutter

Dagens Brenner-linje, som er 150 år gammel, byr på store høydeforskjeller, noe som blir så å si eliminert i den nye tunnelen. For passasjerene vil dette kutte reisetiden med to tredeler, fra 80 til 25 minutter. Med sine 55 kilometer i lengde med det systemet som blir laget nå og den allerede ferdigstilte tilkoblingslinja på Innsbruck-siden, blir tunnelsystemet 64 kilometer langt og verdens lengste underjordiske jernbanetunnel.

Men om man kun regner med tunnellengdene som produseres nå er det fortsatt Gotthard Base-tunnelen i Sveits som er lengst med sine 57 kilometer.

 

Dette er et av verdens desidert største underjordiske infrastrukturprosjekter. BBT-prosjektet skal stå ferdig i 2025 og hovedløpene blir 55 kilometer lange.

Dette er et av verdens desidert største underjordiske infrastrukturprosjekter. BBT-prosjektet skal stå ferdig i 2025 og hovedløpene blir 55 kilometer lange.

En av tilslagstunnelene drives ved Mules. 30 prosent av tunnelsystemet drives med vanlig skyting og massetransport.

En av tilslagstunnelene drives ved Mules. 30 prosent av tunnelsystemet drives med vanlig skyting og massetransport.

70 prosent med TBM

Kostnaden er beregnet til 10 milliarder Euro. Det er Østerrike med 30%, Italia med 30%  og EU med 40% som betaler prosjektet sammen. Prosjektet drives av selskapet BBT, som eies 50 prosent av østeriske ÖBB og 50 prosent av italienske TFB.

TBM, tunnelboremaskiner, brukes på 70 prosent av tunnelene, mens resterende 30 prosent blir drevet med vanlig skyting. Mengden sprengstein som må fraktes ut blir 22 millioner kubikkmeter. To tredeler av dette blir deponert.

Prosjektet er stort på alle måter og det er en rekke tall som er imponerende i seg selv. Det er tatt 32.000 prøveboringer i planleggingsfasen, 1350 vannressurspunkter blir målt hver måned og anleggsarbeidene vil etter planen fortsette til år 2025.

To millioner tunge kjøretøy

En TBM klar til innsats ved Aicha i Italia. 70 prosent av tunnelsystemene skal drives med TBM.

En TBM klar til innsats ved Aicha i Italia. 70 prosent av tunnelsystemene skal drives med TBM.

Hovedløpene får diameter på 8,1 meter, servicetunnelene får diameter på fem meter.

Hovedløpene får diameter på 8,1 meter, servicetunnelene får diameter på fem meter.

Med to millioner tunge kjøretøy i året, går 40 prosent av all alpekryssende trafikk går på veiene gjennom dette passet. Det illustrerer viktigheten av transportkorridoren.

Arbeidene startet i 2007 og med alle tilslagsløp, servicetunneler og hovedløp, blir det totale antall kilometer med tunnel hele 200. 

I høst hadde allerede 31 kilometer av tunnelen blitt drevet.

Tunneldiameteren blir på 8,1 meter i hovedløpene og de to løpene vil ha en avstand på 40 til 70 meter mellom hverandre. Løpene blir koblet sammen med tverrløp for hver 333. meter som fungerer som evakueringstunneler.

Tunneldriving ved Innsbuck – Ahrental.

Tunneldriving ved Innsbuck – Ahrental.

Skjematisk fremstilling av tunnelsystemet BBT.

Skjematisk fremstilling av tunnelsystemet BBT.

En Cifa CST 8.20 i aksjon. Den har fått en ny type allsidig bom og en horisontal sprøytering som gjør at operatøren ved en bevegelse med joysticken sprøyter hele tunnelprofilen fra bunn til topp.

En Cifa CST 8.20 i aksjon. Den har fått en ny type allsidig bom og en horisontal sprøytering som gjør at operatøren ved en bevegelse med joysticken sprøyter hele tunnelprofilen fra bunn til topp.