Brøytesjåførene kurses før vinteren

Tre dager med teori og en dag med praksis. Det er det ca. 1200 operatører må gjennom før årets brøytesesong starter.

Tre dager teori og en dag med praksis, det er kurset brøytemannskapene må gjennom før brøytesesongen starter.

Tre dager teori og en dag med praksis, det er kurset brøytemannskapene må gjennom før brøytesesongen starter.

Publisert Oppdatert
Veidekke Industri fikk funksjonskontrakten for Romerike Øst nå i år. Selskapet flyttet inn i lokalene i Bjørkelangen nå i høst. Anleggsleder Tore Dyrseth (t.v.) og distriktsleder Roy Erik Myrvang forteller at kontrakten er delt opp i 21 roder.

Veidekke Industri fikk funksjonskontrakten for Romerike Øst nå i år. Selskapet flyttet inn i lokalene i Bjørkelangen nå i høst. Anleggsleder Tore Dyrseth (t.v.) og distriktsleder Roy Erik Myrvang forteller at kontrakten er delt opp i 21 roder.

Øyvind Sollien hos C. Grindvold følger med under kalibreringen av Epoke-sprederen som selskapet har levert.

Øyvind Sollien hos C. Grindvold følger med under kalibreringen av Epoke-sprederen som selskapet har levert.

Ove Gjernes fra Tellefsdal (oransje/gul jakke) viser kursdeltakerne hvordan plogen skal stilles for optimal bruk.

Ove Gjernes fra Tellefsdal (oransje/gul jakke) viser kursdeltakerne hvordan plogen skal stilles for optimal bruk.

Fakta om kurset

Hensikten med kurset er at operatørene som utfører driftsoppgavene på veinettet får bedre kunnskap til riktig bruk, innstilling og vedlikehold av utstyret de skal bruke. De skal kunne planlegge og gjennomføre oppgavene rettidig, samt ha mer fokus på mekanisk fjerning av snøen/slaps for blant annet å minske bruken av salt. (kilde: Vegen og Vi)

I år har Statens vegvesen skjerpet kravene til mannskapene som skal brøyte, salte og strø våre hovedveier. Nytt av året er at samtlige operatører i nyoppstartede driftskontrakter skal på skolebenken. I år er det ca. 20 av totalt 106 driftskontrakter som er nye. Totalt er det rundt 1200 operatører som blir sertifisert ut kontraktsperioden for å utføre brøyting, strøing, salting m.m. For å få alle 1200 gjennom den oppsatte kursplanen, blir det i løpet av høsten gjennomført et sted mellom 30 og 40 kurs over hele landet. Kursene har en varighet på 36 timer og inneholder både teori og praksis. Etter gjennomført kurs må alle deltakerne avholde eksamen og de må ha svart minimum riktig på 80 % for å bestå.

Praksisdag

- Vi gjennomførte i sesongen 2010-2011 testkurs fem steder i landet - Sortland, Sarpsborg, Skien, Stavanger og Steinkjer, sier Anders Svanekil, overingeniør i Statens vegvesen. Svanekil var kursleder den gangen. I dag er det regionene som koordinerer og styrer de enkelte kursene.

Vi er tilstede praksisdagen for de som er tilknyttet funksjonskontrakten Veidekke Industri har på Romerike øst. Praksisdagen arrangeres ved Veidekkets anlegg i Bjørkelangen, i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Her er ansatte hos Veidekke, lastebil- og maskineiere, sjåfører og leverandører til bransjen.

- Entreprenørene har hovedansvaret for opplæringen, mens vi tilbyr oss å stille lokaler til rådighet og vi kan også stille som kursholdere. Representanter fra leverandørene av utstyr er tilstede for å informere/drive opplæring på utstyret, sier Svanekil. Før lunsj denne dagen er kursdeltakerne gjennom teori vedrørende utstyret. Etter kaffe og rundstykker deles de opp i grupper for å ta utstyret i nærmere øyesyn og for å lære mer om hvordan bruke utstyret for optimal effekt. Representantene fra leverandørene kalibrerer saltsprederne, driver produktopplæring og viser best mulig bruk av vinterdriftsutstyret. Etter dette er det bare å vente på at snøen skal begynne å lave ned, slik at mannskapene skal få ta kunnskapen de har tilegnet seg i bruk.

Fra venstre Roy Erik Myrvang, distriktsleder Øst Veidekke Industri, Anders Svanekil, overingeniør i Statens vegvesen og Per Ingar Haug, produktansvarlig Vei og Miljø hos Sigurd Stave Maskin.

Fra venstre Roy Erik Myrvang, distriktsleder Øst Veidekke Industri, Anders Svanekil, overingeniør i Statens vegvesen og Per Ingar Haug, produktansvarlig Vei og Miljø hos Sigurd Stave Maskin.