"Budsjetter vedlikehold"

Vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygg er gigantisk. Beregninger viser at det vil koste over 100 milliarder kroner å pusse opp dagens offentlige bygg.

vedlikehold ingeniør anlegg bygg

vedlikehold ingeniør anlegg bygg

Publisert Oppdatert

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er positive til det som legges frem i statsbudsjettet, men løsningen på lang sikt vil være å begynne å beregne inn kostnader til vedlikehold når nye bygg skal bygges.

Vedlikehold av offentlig bygg og anlegg

RIF er fornøyd med at Regjeringen nå ønsker å utnytte den ledige kapasiteten i bygg og anlegg.

- Det er samfunnsøkonomisk fornuftig å satse på vedlikehold, og nyinvesteringer i offentlige bygg og oppgradere vei og jernbane, sier administrerende direktør Liv Karin Hansteen i RIF.

Rådgivende ingeniørfirmaer har kapasitet og kunnskap som skal til for å ta fatt på offentlige byggeprosjekter slik som rehabilitering av skoler, kirker og vedlikehold og utbygging av infrastruktur som vei og jernbane.

- Kompetansen i disse firmaene er klare, de ønsker å gjøre en god jobb, men alle ressurser ville vært langt bedre utnyttet dersom det ble tatt bedre høyde for vedlikehold av offentlige bygg, sier Hansteen.

Miljø

Miljøsatsingen i statsbudsjettet gjennom forbedrede avskrivningsregler for tekniske installasjoner i bygg er et miljøtiltak som vil bidra til redusert energibruk. Det er meget gledelig at regjeringen nå foreslår dette som RIF har jobbet for i flere år. Satsing på fornybare energi, ved at Grunnfondet for fornybar energi skal få doblet sin fondskapital gir også muligheter til å utvikle og å ta bruk energiløsninger som er hensiktsmessige miljømessig.

Forskning og kunnskapsutvikling

RIF støtter Regjeringens fokus på tiltak for å styrke statusen til lærerne og rekruttere flere lærere innenfor realfag. Regjeringens økte satsing på forskning ved universitetene vil også bidra at kunnskapsintensive bransjer, slik som rådgivende ingeniører styrkes.

- Det er disse som skal bygge fremtidens Norge, sier Liv Karin Hansteen.