Bunting i terrenget

I naturskjønne omgivelser står en spesiell svenske og bunter virke langs det som skal bli den nye E39.

John Deere Timberjack 1499D med maskinfører Mikke Johnsson bak spakene. Han regner med å produsere omtrent 3000 bunter på dette oppdraget.

John Deere Timberjack 1499D med maskinfører Mikke Johnsson bak spakene. Han regner med å produsere omtrent 3000 bunter på dette oppdraget.

Publisert Oppdatert
Daglig leder, Kristen Bruset (til vesnter) og Lars Bjarne Mauset tar en kjapp oppdatering før arbeidet gjennomptas.

Daglig leder, Kristen Bruset (til vesnter) og Lars Bjarne Mauset tar en kjapp oppdatering før arbeidet gjennomptas.

Lars Bjarne Mauset foran Skog-kompaniets Ponce Buffalo Dual fra 2007.  Den 17 tonn tunge skogsmaskinen har hurtigkobling slik at den kan bytte mellom klypeaggregat, sageaggregat og gripeaggregat på 10 minutter.

Lars Bjarne Mauset foran Skog-kompaniets Ponce Buffalo Dual fra 2007. Den 17 tonn tunge skogsmaskinen har hurtigkobling slik at den kan bytte mellom klypeaggregat, sageaggregat og gripeaggregat på 10 minutter.

En kaffekopp og svenske røverhistorier etter lunsj er ikke å forakte. Fra venstre sitter Örjan Larses og Mikke Jonsson fra Bränna Bränsle. Lars Bjarne Mauset fra Skog-kompaniet prater med anleggsleder Jo Syrstad fra Johs. J. Sylten. Kristen Bruset (lengst til høyre) har akkurat avsluttet nok en samtale angående buntemaskinen.

En kaffekopp og svenske røverhistorier etter lunsj er ikke å forakte. Fra venstre sitter Örjan Larses og Mikke Jonsson fra Bränna Bränsle. Lars Bjarne Mauset fra Skog-kompaniet prater med anleggsleder Jo Syrstad fra Johs. J. Sylten. Kristen Bruset (lengst til høyre) har akkurat avsluttet nok en samtale angående buntemaskinen.

Det er anslått at buntene representerer en plassbesparelse på 35 til 40 prosent på anleggsplassen. Besparelsen forplanter seg utover i transportleddet og bioenergileddet.

Det er anslått at buntene representerer en plassbesparelse på 35 til 40 prosent på anleggsplassen. Besparelsen forplanter seg utover i transportleddet og bioenergileddet.

Skog-kompaniets Ponce Dual med Lars Bjarne Mauset bak spakene, samler opp grot til buntemaskinen.

Skog-kompaniets Ponce Dual med Lars Bjarne Mauset bak spakene, samler opp grot til buntemaskinen.

Det blir anslått at i forhold til plass og transport, er bunting som dette opptil fire ganger så effektivt.

Det blir anslått at i forhold til plass og transport, er bunting som dette opptil fire ganger så effektivt.

Skog-kompaniet med base i Surnadal har spesialisert seg på skogrydding langs vei, bane og i kraftgater. For å holde orden når de rydder skog og virke for ny E39-trase mellom Astad og Høgset, har de invitert en spesiell svenske.

Stor interesse

Norsk institutt for skog og landskap har vist stor interesse for deres ryddejobb på E39. Grunnen er den noe spesielle svensken de har leid inn. Bränna Bränsle er nemlig hentet inn med sin John Deere Timberjack 1499D med maskinfører Mikke Johnsson bak spakene.

Eneste i Norge

Bunteaggregatet er det som gjør maskinen så eksotisk, det er montert på en ellers vanlig lastebærer fra John Deere. Etter hva AnleggsMagasinet har fått vite er denne maskinen nå den eneste på norsk jord som pakker virke og grot i bunter, samtidig som den er terrengående. Den er forholdsvis kostbar får vi vite, så lønnsom drift krever en viss mengde og størrelse på jobbene.

Örjan Larses fra Bränna Bränsle forklarer at maskinen har vært i Norge siden juni, siden da har oppdragene stått i kø. Det er en 2004-modell og han legger til at dette er en svensk oppfinnelse som ble patentert allerede i 1998. Det ble så tatt over av Timberjack før det ble kjøpt opp av John Deere. Maskinen kan kjøpes med fast eller avtakbart aggregat og prisen ligger på 3,8 til 4 millioner

Effektiv bunting

Det fungerer åpenbart bra og vi ser Mikke legge på et nytt grep med grot, samtidig er en bunt på vei ut andre enden. Gripeaggregatet flyttes og holder fast bunten mens de store sagbladene kapper den på ønsket lengde.

Grunntanken på dette prosjektet var at buntene skal brukes til bioenergi og daglig leder i Skogkompaniet, Kristen Bruset får stadig inn forespørsler og interesse rundt buntemaskinen.

Bunter har den fordelen at det tørker raskere enn andre måter å oppbevare biomateriale på. Buntene er svært kompakte og har rene kutt på hver side som gjør at fuktighet forsvinner ekstra raskt.

Letthåndterlig

Anleggsleder Jo Syrstad fra Johs. J. Sylten er positiv til buntingen. Han mener det er opptil fire ganger så effektivt når det gjelder plass og transport. Han ser klare fordeler av at alt virket blir samlet slik på anleggsplassene. Han anslår plassbesparelsen til å være mellom 35 og 40 prosent. Dessuten er buntene svært letthåndterlige. De store deponiene ligger klare til henting av tømmerbiler så fort anleggsveiene er gode nok. Det er anslått at man kan tjene inn merkostnadene i flere ledd og håpet er at dette vil belønne seg fremover.

Åpne for nytt

Skog-kompaniet har 10 til 15 ansatte avhengig av sesong. De tilknytter seg flere på sommerhalvåret og bruker da faste enkeltpersoner som jobber med andre ting resten av året.

Surnadal-firmaet anser seg selv som åpne for nye metoder som kan gi økt effektivitet og konkurransekraft. Denne gangen har de hentet en slik fordel i Sverige.

Bratt og vått

Utfordringen her er det bratte terrenget som i tillegg har vært svært vått i det siste. Maskinene til Skog-kompaniet har derfor måtte forholde seg til anleggsveiene for å komme til hogstområdene.

Det er nesten 150 dekar og traseen gjennom skogen er mellom 40 og 50 meter bred. Dette terrenget gjør det tidkrevende, men med terrenggående skogsmaskiner går det likevel greit.

Det ser ut som de nå har et godt forsprang på maskinene til Johs. J. Sylten. Åfjord-firmaet har fått kontrakten på parsellen Astad- Blakstad og summen er på er på 35 millioner kroner. Den består av 3,3 kilometer ny E39 og 4,5 kilometer landbruksvei ved Batnfjordsøra. De skal også lage fire underganger som skal gi skogdrivere tilgang til områdene over den nye parsellen.

Skog-kompaniet har tatt i bruk denne maskinen for å bunte alt virke som skal ryddes bort langs den nye E39-traseen.

Skog-kompaniet har tatt i bruk denne maskinen for å bunte alt virke som skal ryddes bort langs den nye E39-traseen.