Frode Hatlestad:

Burde vært skrevet bok om dette

De mest ville periodene burde vært skrevet bok om. Spesielt periodene på 80-tallet som var preget av cowboy-tilstander.

Frode Hatlestad har vært i Motorsalg siden 1981.

Frode Hatlestad har vært i Motorsalg siden 1981.

Publisert Oppdatert
Bak seg har Hatlestad verkstedet og hovedkontoret. På verkstedet jobber det fortsatt veteraner som har vært der siden 1973.

Bak seg har Hatlestad verkstedet og hovedkontoret. På verkstedet jobber det fortsatt veteraner som har vært der siden 1973.

På et fabrikkbesøk og langweekend med ektefeller fikk Frode overlevert dette beviset fra sine ansatte på at han var årets sjef i 2010. Selv lurer Frode på om ikke sammenligningsgrunnlaget var litt tynt.

På et fabrikkbesøk og langweekend med ektefeller fikk Frode overlevert dette beviset fra sine ansatte på at han var årets sjef i 2010. Selv lurer Frode på om ikke sammenligningsgrunnlaget var litt tynt.

På midten av 80-tallet fikk bransjen plutselig øynene opp for 8-tonneren fra Schaeff. Motorsalg solgte over 100 maskiner på et år og grunnlaget for 8-tonnsmarkedet var lagt.

På midten av 80-tallet fikk bransjen plutselig øynene opp for 8-tonneren fra Schaeff. Motorsalg solgte over 100 maskiner på et år og grunnlaget for 8-tonnsmarkedet var lagt.

Frode Hatlestad har vært med Motorsalg i 31 år, nå ser han tilbake på en artig tid med Schaeff-8-tonnere og cowboyer på åttitallet.

Frode Hatlestad har vært med Motorsalg i 31 år, nå ser han tilbake på en artig tid med Schaeff-8-tonnere og cowboyer på åttitallet.

Lang og tro tjeneste:

Sekretæren i Motorsalg, Kjersti Opheim og Frode Hatlestad fikk i januar hver sin utmerkelse for lang og tro tjeneste i Motorsalg AS. De fikk hver sin fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i 30 år. Frode begynte i juni 1981 og Kjersti i januar 1982.

Motorsalg:

Motorsalg AS ble etablert i 1960 av William Gullaksen. Selskapet flyttet i 1981 inn i nye lokaler på Kokstad industriområde like ved Bergen Lufthavn. Fra januar 2004 var Motorsalg på plass i nye lokaler på Midtun/Nesttun. De selger beltemaskiner, hjulmaskiner, hjullastere og har fått mye oppmerksomhet rundt klatregravemaskinene fra Menzi Muck. De ledende merkevarene i butikken er Hyundai, Atlas, Terex og Kato.

Motorsalg har nå 14 ansatte i Bergen og fem personer som agenter rundt om i Norge. De har avtaler med ti verksteder på forskjellige steder i landet. Deres satsing på Østlandet blir beskrevet som svært viktig. Selskapets hovedsete der har siden 2005 vært på Hokksund, hvor det er kontor, verksted og et stort uteareal. Motorsalg er et selskap i Tertnes Holding Industri AS (THI) som igjen er eid av Tertnes Holding AS.

Med en begynnelse på karrieren som mildt sagt kan kalles for bred, skulle han til slutt ende opp som daglig leder med fortjenestemedalje i sølv.

For etter gymnaset gikk Frode Hatlestad inn i militæret før han kurset seg opp i markedsføring. Så skulle han finne tilbake til landbruket ved å ta et toårig agronomkurs på ett år.

Lærervikar

Han var lærervikar en periode før han ble lastebilsjåfør for Felleskjøpet. Her skiftet han etter hvert over til verksted hvor han skrudde maskiner.

Etter dette ble det syv år hos AK-Maskiner, før han sommeren 1981 gikk til Motorsalg. Til å begynne med jobbet han med traktorer, men etter en stund ble det salg av brukte maskiner. Her hadde han like mye befatning med landbruk som anlegg.

To jobber

Frode har drevet gårdsbruk med ammekyr og økologisk produksjon av kjøtt ved siden av arbeidet helt frem til 1999. Det er selvsagt mange arbeidstimer i et slikt døgn, men han innrømmer å ha hatt en viss bistand fra sin gamle far. Den siste oksen på gården som gikk til slakteren fikk sitt hode stoppet ut og henger nå i vinterhagen.

Nød og neppe

I 2003 gikk det så dårlig at Handelsbanken tok over aksjekapitalen.

- Det hele så ganske dystert ut, men så fant vi en kjøper. Tertnes Holding var egentlig en gammel kunde, men gikk da inn på eiersiden, forklarer Frode.

Banken syntes det var greit om han samtidig kunne ta over som daglig leder og sørge for at skuta kom på rett kjøl igjen. Og sånn ble det, Motorsalg overlevde med nød og neppe og begynte på null igjen. De bygde selskapet opp igjen, brikke for brikke og maskin for maskin.

Terex og Kato

Motorsalg ble opprinnelig bygget opp rundt agenturene på Schaeff, som senere skiftet navn til Terex, og Kato. Agenturene har vært der siden henholdsvis 1970 og 1987 og har fungert som bautaene i selskapet. Det at selskapet har vært og er den eneste store importøren på Vestlandet fungerer som et pre i vest, men til gjengjeld får de en utfordring mot markedet på Østlandet.

- Det har vært en voldsom kamp å drive markedet på Østlandet herfra, innrømmer Frode.

Annet fokus

Å konkurrere med de store importørene har vært umulig, særlig på pris. Motorsalg har dermed fokusert på service og flinke folk. For å få det til må de få tak i de riktige folka, noe som ikke alltid er gjort i en håndvending.

Cowboy-tilstandene

Han ser nå tilbake på mange spennende og morsomme år i bransjen og smiler.

- Det burde vært skrevet bok om de mest ville periodene. Spesielt 80-tallet som var preget av cowboy-tilstander, kommenterer han.

Schaeff la grunnlaget

Han tenker da særlig på midten av 1980-tallet, hvor de plutselig solgte 100 8-tonnere fra Schaeff på et år. De gikk som varmt hvetebrød. Folk hadde akkurat fått øynene opp for maskinens praktiske betydning hva gjaldt lett transport, lave driftskostnader og hvor enkle de var å reparere.

Det ble den endelige arvtageren til traktorgraveren og Frode mener at Schaeff-graveren la grunnlaget for 8-tonns-markedet i Norge. Den passet bra til tidens krav.

Vanskelig å stoppe

Frode innrømmer at han har tenkt sine tanker om bransjen og dens fremtid. Med et regionalt sterkt press fra oljebransjen er det så å si håpløst å få fatt i gode mekanikere. Lønningene er presset alt for høyt og de unge i dag er bortskjemte nok til å forvente, PC, mobil og bil for å komme til jobben.

- Dermed blir vi avhengig av innvandring for å finne folk som faktisk vil jobbe, særlig i håndverkeryrkene, forklarer han.

Banner i kirka

Utviklingen på området mener han det er vanskelig å stoppe og med økende krav til HMS og sosiale utgifter blir det bare økte kostnader. Norge er jo et land med lav arbeidsledighet selv i krisetider og han mener det blir færre og færre idealister der ute. Han synes det er alt for lett å utnytte systemet i dag og at vi har blitt alt for rause med de sosiale godene. Han mener vi må stramme inn og ta tak fordi mennesket er makelig anlagt fra naturens side.

- Jeg får vel banne litt i kirka og si det rett ut - de bør arbeide for trygden, slår han fast.

Formidalbelt

2001 ble et formidabelt år for Motorsalg sett i lys av volum. En økning på 38 prosent i volum og en omsetningsøkning fra 40 til 70 millioner kroner brutto . Likevel var det et år preget av priskrig, noe som har gitt mindre fortjeneste.

Konflikten med fylkesmannen

En jevn etterspørsel har vært god å ta med seg. I år har de første to månedene vært rolige og Frode kommer kjapt inn på konflikten mellom fylkesmannen og bystyret i Bergen. For da Lars Sponheim stoppet flere store byggeprosjekter i og rundt Bergen satte det mange store og små entreprenører på gjerdet helt uventet. Noe som hele bransjen nå merker.

På den positive siden er det gitt klarsignal til videre utbygging av Bybanen som har blitt en stor suksess. En ny banetrase fra Nesttun til Lagunen skal bygges og det blir antakelig en trase fra Lagunen og ut til Flesland etter det.

Venteår

Snakker vi om anleggsmarkedet rundt og i Bergen ser han derfor på 2012 som et venteår med påfølgende hektisk år. Frode beskriver bedriftene på vestlandet som flinke og det finnes gode næringsvilkår her. Når det gjelder mangelen på arbeidskraft mener han at vi får ta i bruk utlendingene til å gjøre grovarbeidet så lenge ikke vi klarer det selv. Det finnes mange flinke østeuropeere, utfordringen er stadig språkproblemet.

- Selv kunne vi trengt flere gode mekanikere, men der er god kommunikasjon svært viktig, forklarer han.

Svettår

Med flere store prosjekter satt på vent kombinert med boligmangel, vil 2013 bli et skikkelig "svetteår" om ting løsner.

- Og selv om Norge går godt, vil vi fortsatt være avhengig av et EU som kommer seg på fote igjen, fastslår han.

Arvtageren

Nå har Frode varslet styret om at han vil gå ned til 60 prosents stilling og jakten på en arvtaker har startet. Det er en del å sette seg inn i, ikke minst dialogen med leverandørene og da spesielt med hensyn til Japan.

Da vi spør han om hvilke planer han har fremover, lener han seg tilbake og tenker etter litt. Ingen store planer får vi vite, men et gårdsbruk med 200 mål skog kan nok kreve litt innsats. I tillegg har han en datter som har bosatt seg i London, så han regner med at det blir en del reising og vedhogst.

Det burde vært skrevet bok om de mest ville periodene. Spesielt 80-tallet som var preget av cowboy-tilstander, mener Frode.

Det burde vært skrevet bok om de mest ville periodene. Spesielt 80-tallet som var preget av cowboy-tilstander, mener Frode.