Bygg Reis Deg med anleggsfokus

Den internasjonale byggmessen på Lillestrøm vil neste år også omfatte anlegg og infrastruktur. Statens vegvesen er blant samarbeidspartnerne.

Salgssjef Tone Bonnerud

Salgssjef Tone Bonnerud

Publisert Oppdatert

Bygg Reis Deg, som markedsføres under mottoet "messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg", har vært arrangert siden 1954 og er i dag Norges største messearrangement med rundt 50.000 besøkende fordelt på fem messedager. Neste år (19. til 23. oktober 2011) satser arrangørene av den tradisjonelle byggmessen på rekordstor oppslutning.

Den viktigste endringen som er gjort er å inkludere anleggsbransjen. - Den nye Hall E blir "anleggs- og infrastrukturhallen", forteller salgssjef i Bygg Reis Deg, Tone Bonnerud, til AnleggsMagasinet.

Under ett tak

Målet er å samle hele næringen under samme tak, for å markedsføre produkter og tjenester, i tillegg til å øke kunnskaps- og kompetanseoverføring. Et omfattende konferanseopplegg knyttet til innovasjon, miljø og bærekraft blir integrert med utstillingen. Programmet utarbeides slik at det er mulig å delta på utvalgte deler og kombinere dette med besøk på utstillingen. Det planlegges også å direktesende konferanse på Internett, gjennom nettstedene bygg.no og byggreisdeg.no. Konferanseprogrammet blir for øvrig presentert i forbindelse med Byggedagene i Oslo i mars. Målet er at konferansene skal ha stor faglig tyngde.

Møteplass

Bygg Reis Deg har et bredt utvalg av samarbeidspartnere, deriblant Statens vegvesen. Flere riksentreprenører har gitt beskjed om at de vil være med. Men det er fortsatt plass til flere aktører. - Bygg Reis Deg vil fortsatt være en messe som besøkes av et bredt publikum, men vi har økt fagfokuset fordi vi tror at en slik møteplass blir enda viktigere for bransjene i årene som kommer, sier Tone Bonnerud.

Vei, vann og avløp er infrastruktur som henger nøye sammen med boligbygging og blant annet VA er tiltenkt et eget utstillingsområde i Hall E.

Omdømmebygging

Rekruttering til bransjene kommer sikkert til å bli tatt opp som et tema på Bygg Reis Deg. Anleggsbransjen har en del utfordringer på dette området. Et annet nøkkelord for Bonnerud er omdømmebygging. - Mange bedrifter har i dag full fokus på egen drift, og da er det lett å glemme at man også må bygge omdømme. Det er ikke minst viktig for å kunne tiltrekke seg ny arbeidskraft, mener Tone Bonnerud.

Bildet: Salgssjef Tone Bonnerud vil ha flere anleggsfolk på Bygg Reis Deg i Oslo 19. - 23. oktober 2011. Anleggsbransjen har fått plass i den nye Hall E, som også inneholder en egen konferansearena.