Bygge- og anleggsreservene ned 10 prosent

Publisert Oppdatert

Entreprenørenes beholdning av bygge- og anleggsprosjekter er 10 prosent lavere ved utgangen av 3. kvartal i år enn på samme tid i fjor, målt i løpende kroner. Høy tilgang på rehabilitering av næringsbygg og moderat nedgang i anleggssektoren hindrer større nedgang i bedriftenes reserver, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Nedgangen i nye boligprosjekter fortsetter og boligprodusentenes beholdning av nye boligbygg falt med 13 prosent i løpet av 3. kvartal 2008.

Entreprenørenes beholdning av andre nybygg enn boligbygg, hovedsakelig næringsbygg, ligger fortsatt på et høyt nivå. Samtidig er det stor tilgang på nye rehabiliteringsprosjekter i denne sektoren. Etter å ha nådd en topp i første kvartal i år har det vært en svak nedgang i entreprenørenes beholdning av anleggsprosjekter gjennom 2. og 3. kvartal. Ved utgangen av 3. kvartal i år er verdien av entreprenørenes anleggsreserver fem prosent lavere enn ved utgangen av 3. kvartal i fjor, målt i løpende kroner