Byggenæringen omsatte for 351 milliarder

Bedriftene innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte omsetningen med 23 milliarder kroner til 351 milliarder fra 2007 til 2008. Dette tilsvarer en vekst på 6,9 prosent.

Publisert Oppdatert

Bygge- og anleggsnæringen er delt inn i en rekke næringsgrupper. Den største gruppen omfatter bedrifter som har oppføring av bygninger som hovedaktivitet. I 2008 omsatte disse bedriftene for 163,7 milliarder kroner og sysselsatte flere enn 67 500 personer. Dette er en økning på henholdsvis 1,4 og 11,1 prosent. Denne næringsgruppen stod for 46,7 prosent av den totale omsetningen i bygg og anlegg i 2008. Det er Statistisk sentralbyrå som melder dette.

Størst sysselsetting innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Næringsgruppen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet har størst sysselsetting. I 2008 sysselsatte disse bedriftene vel 112 000 personer, en vekst på drøyt 11 prosent fra 2007. Dette svarer til rundt 57 prosent av den totale sysselsetting innenfor bygg og anleggsvirksomhet.

Store bedrifter omsetter mest

Antallet bedrifter med 20 eller flere sysselsatte utgjorde i 2008 omkring 4 prosent av det totale antall bedrifter i bygge- og anleggsnæringen. Disse omsatte for 113 milliarder kroner i 2008, som svarer til 52 prosent av den totale omsetningen. Sysselsettingen for disse bedriftene var i 2008 nesten 91 000 personer, som svarer til om lag 47 prosent av den totale sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen.

Statistikk over foretak

På foretaksnivå økte omsetningen i 2008 med 7,1 prosent til 351,9 milliarder kroner. Vel 48 prosent av omsetningen skriver seg fra foretakene som driver med oppføring av bygninger, knappe 9 prosent fra anleggsvirksomhet og drøyt 43 prosent fra spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.