Bygger bro over E6

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Skanska om bygging av bru over E6. Dette er siste etappe på sammenbindingen av Mauken og Blåtind.

Publisert Oppdatert

Brua som skal krysse E6 litt sør for Heia blir ei 99 meter lang kraftig betongbru. Den skal tåle vekten av Forsvarets tyngste kjøretøyer, som for eksempel de store stridsvognene LEO 2. Det blir opphøyet fortau på ene siden for at soldater og andre trygt kan gå høyt over E6 selv om det er militær trafikk på brua.

Rekkverket blir brøytetett slik at veien kan holdes åpen om vinteren uten at dette berører trafikken på E6.

Trafikk

- Vi har hatt kontakt med Statens vegvesen underveis i planleggingen. Det vil vi også ha i byggeperioden for å sikre at dette ikke berører trafikken på E6 mer enn høyst nødvendig, sier prosjektleder Kjell Heitmann i Forsvarsbygg.

Skanska vil starte arbeidet med brua om kort tid. Kontrakten har en verdi på om lag 25 millioner kroner.

Siste

Brua over E6 er den siste kontrakten Forsvarsbygg inngår i forbindelse med sammenbindingen av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms. Parsellen fra E6 og vestover var fullført i 2009, og arbeidet med veien fra E6 og østover til Mauken pågår for fullt. Hele sammenbindingen har en pris på vel 450 millioner kroner og vil være fullført høsten 2011.

- Fra Hærens side ser vi veldig fram til at dette blir ferdig neste år. Sammenbindingen blir et stort framskritt både for våre øvelser og trening, og gir samtidig en mer rasjonell drift av disse viktige skyte- og øvingsfeltene, sier oberstløytnant Terje Djupvik.