Bygger firefelts E6 langs Halsøen

Det begynner å bli tydelig at det bygges firefelts E6 forbi Stjørdal

Publisert Oppdatert

Entreprenøren Grunnarbeid startet like etter sommerferien å bygge vegen mellom tunnelene (Værnestunnelen og Tangtunnelen) fra Værnes til Havnekrysset på E6. Nå er det blitt november og de er kommet godt i gang med å støpe kabelkanaler samt vann- og avløpsanlegg der vegen utvides med to nye kjørefelt. De bygger en voll mot sjøen, og er så vidt i gang med byggingen av den nye permanente rundkjøringen i Halsøen. Den nye rundkjøringen skal stå ferdig til våren neste år. Deler av eksisterende E6 inn mot den nye rundkjøringen skal bygges om, og trafikken vil da midlertidig bli ledet inn på ny trasé. Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Steinfyllingen hvor vegen skal bygges er ferdig på hele strekningen nord for Værnestunnelen. Strandmassene i Halsøen er fra før av flyttet opptil 80 meter lenger ut i strandsonen. Dette ble gjort i en forberedende entreprise av Brødrene Bjerkli as. Vegarbeidet sør for Værnestunnelen er ikke påbegynt ennå.

Bygger også lokalveger på Tangen

På Tangen blir det bygd nye lokalveger og noen av de eksisterende blir rustet opp. Wessels veg fra Sjøsiden senter blir forlenget fram til Statoil. Det blir ny rundkjøring mellom Maskon og Plantasjen. Dagens Strandvegen blir blindgate og stengt ved den nye rundkjøringa. Arbeidene med lokalvegsystemet vil forhåpentligvis bli ferdig til jul, men når det blir asfaltert er avhengig av hvor kald og snørik vinter vi får.

E6 fra Værnes til Havnekrysset åpnes for trafikk ved utgangen av 2011. Resten fra Havnekrysset til Kvithammar åpnes for trafikk i 2014.