Bygger midlertidig rundkjøring i Stjørdal

Til våren starter Statens vegvesen arbeidene med en ny midlertidig rundkjøring i Halsøenkrysset i Stjørdal. Det er nødvendig å etablere en midlertidig løsning for å få bygget den permanente vegsystemet i kryssområdet. Midlertidig rundkjøring vil bli plassert mellom eksisterende E6 og jernbanekryssingen over E14.

Publisert Oppdatert

Halsøenkrysset er et betydelig trafikalt knutepunkt, og er det krysset, i tillegg til det allerede ombygde Havnekrysset, som har de største utfordringene i forhold til trafikkavvikling. Det er i perioder omfattende kødannelser både langs E6 og E14.

E6 har en gjennomsnittelig trafikk sør og nord for krysset på henholdsvis ca 20 000 og 15 000 kjøretøyer pr døgn. I tillegg har E14 en snittrafikk på ca 16 500 kjøretøyer pr døgn.

Rundkjøringen bygges allerede til sommeren i forbindelse med en forberedende entreprise som for øvrig omfatter omlegging av kommunaltekniske ledninger og kabler for å frigjøre byggegrop for Tangtunnelen, fylling i strandsonen og reetablering av strandsonen ved Halsøen.