Bygger ny E18

Statens vegvesen har valgt Veidekke som entreprenør for byggingen av entreprisen Momarken-Homstvedt i Eidsberg kommune. Dette er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro gjennom Østfold og Akershus. Veidekke hadde levert et bud på 268 millioner kr. og det skal nå inngås en egen målpriskontrakt med denne entreprenøren.

Publisert Oppdatert

- Dette tilbudet traff budsjettet vårt på en god måte. Det er snakk om å bygge en ny firefelts vei, ferdig asfaltert og merket fra Momarken til og med det nye Homstvedt-krysset lenger øst, sier Bettina Sandvin, som er prosjektleder i Statens vegvesen for E18 Ørje-Vinterbro.

Dette er første del av E18-parsellen mellom Momarken og Melleby, som har blitt delt opp i to entrepriser. Byggestart for den første delen, som begynner lengst vest ved Momarken, blir i januar 2012. Hele strekningen Melleby-Momarken skal i henhold til stortingsproposisjonen stå ferdig i 2014.

Det var til sammen syv entreprenører som hadde levert inn tilbud, da fristen gikk ut 5.september. Tilbudene som kom inn varierte fra 232 millioner til 312 millioner kr. Tilbudskonkurranse for den andre entreprisen, fra Homstvedt til Melleby, lyses ut i november 2011.