Bygger vei for tunge stridsvogner

Etter mange år med store investeringer i Setermoen leir i Troms øker nå satsingen på skyte- og øvingsfeltet.

Publisert Oppdatert

Forsvarsdepartementet har godkjent tre nye prosjekter i Setermoen skyte- og øvingsfelt. Utbyggingen skal legge bedre til rette for trening på situasjoner soldatene blant annet kan møte i Afghanistan. Anbudet på disse tre tiltakene vil bli kunngjort i løpet av våren, og Forsvarsbygg regner med å få gjort store deler av arbeidet allerede i år.

Scenario

En viktig del av de nye tiltakene skal legge til rette for trening med fokus på veibomber. Dette er den største trusselen soldater møter i internasjonale oppdrag.

Et annet tiltak er bygging av fire kilometer ny vei i Sørskogen. Denne skal bygges for å tåle de tyngste stridsvognene Hæren har - LEO 2. Veien vil både fungere som omkjøring når det er annen aktivitet i området, og samtidig åpne nye områder for øvelser.

Det tredje tiltaket er fase 1 i etableringen av en såkalt scenariolandsby. En "treningslandsby" for å øve på kritiske situasjoner i bebygd område.

Starten

- Dette er sannsynligvis starten på en større satsing på skytefeltet. I tillegg til disse tre tiltakene som vil koste om lag 40 millioner er det planer for å investere nærmere 100 millioner i løpet av noen år, sier regionssjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg.

- Setermoen er et av de høyest prioriterte skyte- og øvingsfeltene i Norge. Det ligger et omfattende arbeid bak når vi nå er klar til å starte, sier prosjektleder Cathrin A. Strømseth i Forsvarsbygg.

- Fra hærens side er vi veldig glad for at skytefeltene blir opprustet. Arbeidet med gode planer gjør at vi nå får gjennomført prosjekter. Det har vært et godt samarbeid mellom Forsvarsbygg og Hæren i denne sammenhengen og det gir resultater. Vi blir aldri helt fornøyd, men dette er en veldig god start, sier oberst Leif Petter Sommerseth, sjef for operasjonsstøtte i Hæren.