Byggestart Oslo - Ski

I dag ble byggestarten på det neste store jernbaneprosjektet i Norge markert på Ski stasjon. Utbyggingen av Ski stasjon er første etappe i byggingen av den nye jernbanen mellom Oslo og Ski, Follobanen.

Publisert Oppdatert

I 2018 blir reisetiden fra Ski til Oslo 11 minutter på den nye banen - Det er ennå langt frem til Oslo - Ski står ferdig, men nå er vi i gang og vi vil få effekter under veis, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nye spor

På Ski stasjon skal det nå bygges nye hensettingsspor som vi vil få nytte av allerede høsten 2012 når den nye ruteplanen for Østlandet tas i bruk. Jernbanedirektør Elisabeth Enger sa at Jernbaneverkets mål er å bygge ut Oslo - Ski så raskt som mulig, men uten at dette går ut over sikkerhet, kvalitet og miljø. Nå starter arbeidene med å legge om rundt 50 kilometer med kabler inne på Ski stasjon. Dette er nødvendig for å bygge de nye hensettingssporene for persontog som må på plass før ruteendringen i 2012. Ski stasjon må bygges ut i etapper av hensyn til avviklingen av togtrafikken i anleggsperioden.

I dag har vi tre spor til plattform ved stasjonen, i framtiden blir dette økt til seks spor. Det skal bygges ny mellomplattform, de gamle plattformene skal heves og forlenges og det skal bygges servicebygg og kollektivknutepunkt med tilgjengelighet for alle og gode omstigningsmuligheter til buss, bil, sykkel og taxi. Statsråden varslet i forbindelse av anleggsåpningen en tilleggsbevilgning i år på 64 millioner rkoner til Ski stasjon i forbindelse med byggingen av hensettingssporene. Årsaken er at disse sporene kom inn som en del av prosjektet etter at kostnadene var beregnet.

Oppstart 2013

-Traseen for selve den nye Follobanen skal besluttes i løpet av året, sa jernbanedirektøren. Deretter skal vi gjennom en reguleringsprosess, nødvendig oppkjøp av grunn og forberedende arbeider før oppstart av anlegget i 2013. Follobanen vil vesentlig gå i tunnel og er beregnet å koste 11,6 milliarder kroner. Sammen med den eksisterende banen på strekningen vil dette føre en kraftig økning i kapasiteten på strekningen. Follobanen dimensjoneres for 250 kilometer i timen og kan utgjøre første etappe i en mulig høyhastigetsbane mot Sverige og Europa.

Byggestarten fredag 7.mai ble markert ved at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tok det første og symbolske spadestikket. Jorden fra det første spadestikket skal oppbevares frem til Follobanens åpningsarrangement i 2018. Jernbaneverket delte fredag morgen ut kaffe og frukt sammen med informasjon om anlegget til togpassasjerene på Ski stasjon.