Byggestart på Barkåker - Tønsberg 2.mars

Mandag 2.mars starter byggearbeidene på det nye dobbeltsporet fra Barkåker til Tønsberg på Vestfoldbanen, melder Jernbaneverket.

Publisert Oppdatert

Forberedende arbeider i form av skogrydding og bygging av anleggsveier er allerede i gang og i løpet av denne uka (uke 7) skal valget av entreprenør være avklart.

Opprinnelig var byggestarten satt til 1.april, men da det kom mer penger til Vestfoldbanen gjennom regjeringens sysselsettingspakke, ble den fremskyndet til begynnelsen av mars.

- De forberedende arbeidene tok til 5.februar med skogrydding, sier byggeleder Jan Magne Nakken på hjemmesidene til Jernbaneverket.

Det bygges anleggsvei fra prosjektkontoret i Eckersbergsgate til Frodeåsen, som blir en permanent beredskapsvei når det nye dobbeltsporet settes i drift, forteller Jan Magne Nakken.

Klargjøring av området i Kjellelia, der tverrslaget til tunnelen kommer, starter med skogrydding. Andre forberedende arbeider skal også utføres før entreprenøren for entreprise UBT 01 - Jarlsbergentreprisen etablerer riggområde første uken i mars.

Barkåker - Tønsberg-kontrakten innebærer driving av 1,75 km tunnel gjennom Frodeåsen, samt bygging av ca 2,6 km dobbeltspor i dagen fra Tomsbakken til Barkåker næringsområde. Totalt bygges det 4,4 km dobbeltspor i denne entreprisen.

Totalt var det seks tilbydere på entreprisen, med følgende fordeling. Prisene er eks. mva:

- Skanska AS: 397.836.321,-

- Hæhre Entreprenør AS: 410.045.498,-

- MIKA AS: 536.027.031,-

- Reinertsen Anlegg AS/ Leonard Nilsen AS: 377.896.058,-

- Veidekke Entreprenør AS: 392.392.426,-

- NCC: 417.386.947,-

Totalt er Barkåker - Tønsberg delt inn i tre grunnentrepriser, og Jarlsbergentreprisen er den første som er kunngjort. Neste entreprise, UBT02, kunngjøres i mai.