Bygging av gang- sykkelveg langs rv. 256

Publisert Oppdatert

Tirsdag 1. september starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge gang- og sykkelveg fra Loholet til Lomoen langs rv. 256, forteller Statens vegvesen.

Arbeidet medfører stengning av rv. 256 i Loholet fra 1. september til 31.oktober.

Det skal bygges 1200 meter med gang- og sykkelveg fra Loholet til Lomoen. Dette gjør at myke trafikanter kan ferdes trygt fra eksisterende gang- sykkelveg langs rv. 256 til Lomoen/Vinstra. På strekningen er det i dag flere trafikkfarlige avkjøringer, blant annet til Rovengrenda, garden Lo og Vinstra Bruk Mølle.

Avkjøringene skal slåes sammen, flyttes og utbedres slik at man får en mer sikker avkjøring til rv. 256.

Rv. 256 stenges

Arbeidet medfører stengning av rv. 256 i Loholet i tidsrommet 1. september til 31.oktober. Omkjøringen vil bli skiltet via kommunal veg over Lomoen industriområde der det er laget en provisorisk bru over Vinstraelva til Ruste. Omkjøringen forhåndsvarsles på Vinstra, Harpefoss og Lomoen.

- Av trafikksikkerhetsmessige årsaker vil fartsgrensen på omkjøringsvegen være 30 km/t og kan benyttes av alle typer kjøretøy, sier byggeleder i Statens vegvesen, Per Kvikstadhagen.

Gang- og sykkelvegprosjektet er en del av regjeringens tiltakspakke og skal etter planen stå ferdig 1. juni 2010.